Trebbe start realisatie van 16 zeer energiezuinige woningen Bornsche Maten Borne

Met het ontgraven van de bouwput zijn de eerste activiteiten op de bouwplaats van de 16 zeer energiezuinige woningen in de Bornsche Maten te Borne zichtbaar en is de bouw van start gegaan.

Ralf Weghorst, namens Twickelborg Vastgoed B.V.: “Inmiddels is het al bijna een jaar geleden dat dit bijzondere concept, mede door de duurzaamheid, ons is opgevallen. De komende periode wordt toch spannend. Eindelijk kunnen we zien hoe het van een plan op papier, werkelijkheid zal gaan worden. Daarnaast hopen wij natuurlijk op veel belangstelling voor deze mooie woningen in het hart van de Bornsche Maten.”

Hein Trebbe jr., namens Trebbe Wonen: “Het is gelukt samen met De Bongerd VOF en Twickelborg Vastgoed een stukje duurzame woonkwaliteit toe te voegen aan Borne. Dat een particuliere belegger als Twickelborg Vastgoed wil investeren in deze zeer energiezuinige woningen maakt het project voor ons ook meer dan bijzonder.”

Over Bornsche Maten

In het hart van de Bornsche maten van Borne heeft De Bongerd VOF zestien ruime, bijzonder duurzame eengezinswoningen ontwikkeld, bestemd voor verhuur. Het plan bestaat uit twaalf riante tussenwoningen en vier hoekwoningen en wordt gerealiseerd in het plandeel De Veste.

Over de ontwikkeling

De Bongerd VOF ontwikkelde het plan. Peters & Lammerink architecten tekende voor het ontwerp. Duurzaamheid was een belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp. Zo zijn de woningen voorzien van een asymmetrische kap, hierdoor wordt er optimaal gebruik gemaakt van de bezonning op het zuiden. Om samenhang te creëren met de bestaande omgeving, sluiten kleur en materialisering van de woningen aan op het naastliggende multifunctioneel centrum De Veste.

Energiezuinig

Bijzonder is dat deze woningen uitermate energiezuinig zijn. Naast een hoog wooncomfort betekent dit een zeer lage of zelfs geen energierekening meer. Goede isolatie, triple glas en zonnepanelen op het dak zorgen ervoor dat de energierekening van tien woningen zeer laag is. Zes woningen zijn nog duurzamer: bij deze woningen zorgt de hybride warmtepomp voor terugwinning van warmte en leveren de zonnepanelen zoveel energie op, dat de volledige energierekening wordt terugverdiend.

Toekomstbestendig

De woningen voldoen aan alle huidige eisen die gelden voor de energieneutrale en energienotanul woningen. Tijdens de ontwikkeling is er ook rekening gehouden met toekomstige normen. Twaalf rijwoningen voldoen aan de uitgangspunten van de richtlijn Bijna Energie Neutraal Gebouwd (BENG), die in 2020 gaat gelden.

Duurzaam en betaalbaar

Het project is mede mogelijk gemaakt door meerdere duurzaamheidssubsidies. De duurzaamheidssubsidie van de provincie Overijssel, een subsidie voor duurzame woningbouw door gemeente Borne en de investeringssubsidie duurzame energie van Rijksoverheid.

Over de bouw

Trebbe tekent voor de realisatie van de zestien woningen. De woningen worden uitgevoerd volgens BasisWonen, het concept van Trebbe voor grondgebonden woningen. De bouw is inmiddels gestart, nog voor de zomervakantie worden de woningen volledig afgewerkt opgeleverd.