Trebbe laat regionale indeling los

Voor relaties verandert er niets

Trebbe is een solide familiebedrijf met een geschiedenis van meer dan een eeuw. Ons werkgebied kende tot voor kort een regionale indeling met daarin Trebbe Oost & Noord B.V. en Trebbe West B.V. als belangrijke werkmaatschappijen.

Ons bedrijf heeft de laatste jaren een transitie gemaakt naar een conceptuele dienstverlenende bouwer met de expertises BasisWonen, HoogWonen, BestaandWonen en Utiliteit & Specials. Deze zijn ondergebracht in kenniscentra met een landelijke dekking.

Trebbe Bouw B.V. en Trebbe Wonen B.V.

De regionale indeling is losgelaten per 29 december 2017 en er heeft een fusie plaatsgevonden tussen Trebbe Oost & Noord B.V. en Trebbe West B.V. tot Trebbe Bouw B.V. De kenniscentra BestaandWonen en Utiliteit & Specials ressorteren onder Trebbe Bouw B.V., de concepten BasisWonen en HoogWonen onder Trebbe Wonen B.V.

Voor u als relatie verandert er helemaal niets, behalve de naam van de onderneming. Trebbe Groep B.V. is en blijft aansprakelijk voor de verplichtingen van de vennootschappen voor en na de fusie. Hebt u nog vragen? Neem dan telefonisch contact met ons op via 088 259 00 00.