Trebbe klimt trede op de CO2-prestatieladder

Onlangs heeft Trebbe trede 4 op de CO2-Prestatieladder van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) behaald.

Trebbe geeft hoge prioriteit aan veiligheid, gezondheid, milieu en daarmee samenhangende aspecten. “Wij vinden het belangrijk om de stap te maken van trede 3 naar trede 4 op de CO2-prestatieladder en zijn dan ook erg blij dat dat gelukt is. De CO2-prestatieladder draagt bij aan een beter milieu en dus een betere wereld. Een mooie bijkomstigheid is de kostenbesparing die het ons oplevert. Elke besparing die leidt tot een reductie van de CO2-uitstoot levert automatisch ook een financiële besparing op en dat is mooi meegenomen”, licht Jos Roesthuis, KAM-manager Trebbe, de deelname van Trebbe toe.

Over de CO2-prestatieladder

De CO2-prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

Het doel van de ladder

Het doel van de ladder is bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot – en die van hun leveranciers – te kennen en permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen. De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien de verworven kennis transparant te delen en samen met collega’s, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen. “Kortom, een prima middel om structureel een bijdrage te leveren aan een schoner milieu”, vindt Jos.

Welke maatregelen Trebbe al getroffen heeft sinds de invoering van de CO2-prestatieladder, dat vindt u terug in de infographic