Trebbe is klaar voor BENG

Met BENG kun je niet meer doen, wat je steeds deed

Het duurt nog even, maar vanaf 1 januari 2021 moeten nieuwbouwwoningen bijna energieneutraal zijn. Dat is vertaald in BENG-eisen. In opdracht van het Lente-akkoord zijn in 2016 enkele woningconcepten aan de voorgenomen BENG-eisen getoetst. Hoe scoren deze concepten? Waar zitten knelpunten en welke verbeterpunten zijn er? In de nieuwste Lente-akkoord publicatie zijn de BENG-eisen toegelicht, do’s en don’ts beschreven en praktijkvoorbeelden toegelicht. Zo ook het concept BasisWonen van Trebbe.

De BENG-eisen komen in de plaats van de huidige EPC. In BENG wordt de energieprestatie uitgedrukt met drie indicatoren:

  • De energiebehoefte van het gebouw
  • Het primair fossiele energiegebruik
  • Het aandeel hernieuwbare energie

BENG plaatst de hele bouwkolom voor grote uitdagingen. Van begin tot eind moet het proces van ontwikkelen, ontwerpen, bouwen en opleveren opnieuw worden doordacht. Trebbe wil klaar zijn voor de toekomst en heeft zich al voorbereid op het nieuwe stelsel en heeft meegewerkt aan de onderzoeken en publicatie van het Lente-akkoord.

Trebbe & BENG

Nico Blaauw, hoofd technisch team BasisWonen, heeft zitting in de werkgroep BENG do’s & dont’s van platform ZEN, die medeverantwoordelijk is voor de publicatie. “We hebben ons destijds aangesloten bij platform ZEN omdat wij de ontwikkelingen op de voet volgen en graag onze kennis delen.” In de werkgroep wordt nauw samengewerkt met RVO, bouwbedrijven en andere praktijkprofessionals waaronder corporaties, leveranciers en adviesbureaus. Samen wordt er gekeken hoe verschillende bouwconcepten op een goede en simpele manier naar BENG omgezet kunnen worden. Blaauw vervolgt: “De impact van BENG is groot en niet te vergelijken met bijvoorbeeld de stap van EPC 0,6 naar 0,4. BENG stelt hogere eisen aan de gebouwschil en de installaties van een woning. Je kunt echt niet meer doen wat je altijd deed.”

Trebbe BasisWonen & BENG

“De standaard BasisWoning van Trebbe heeft een EPC van 0,4. In de afgelopen periode hebben we hard gewerkt aan verschillende oplossingen om die woning naar BENG te brengen. Inmiddels hebben we al 12 verschillende oplossingen om die stap te maken. Die mogelijkheden zijn technisch uitgewerkt en doorgerekend. We hebben de financiele consequenties en de te verwachten bewonerslasten inzichtelijk gemaakt.” Blaauw licht toe: “Eén van die oplossingen is het verder verbeteren van de schil, het aanbrengen van extra CO2-sensoren en het plaatsen van extra pv-panelen. De stap kan dus gemaakt worden met relatief simpele aanpassingen, waardoor de woning ook voor de bewoner gebruiksvriendelijk blijft.”

Van theorie naar praktijk

Niet alleen op papier is Trebbe klaar voor BENG. “We hebben de eerste vertaalslag van de theorie naar praktijk al gemaakt. In april beginnen we met de realisatie van 6 woningen in Borne, die volledig voldoen aan de BENG-eisen. Zodra de woningen bewoond zijn, gaan we de woningen ook monitoren. Op deze manier kunnen wij ons concept met de vertaling naar BENG nog verder optimaliseren. En zijn we er dan? Nee, er zijn verschillende mogelijkheden om BENG te halen. De tijd die ons rest tot de invoering gaan we gebruiken om de optimale oplossing voor de bewoner en ons concept te vinden.”