Trebbe introduceert BasisWonen voor corporaties

‘Goede duurzame woningen rendabel te verhuren’

Vanuit haar bestaande woningconcept Trebbe BasisWonen introduceert Trebbe BasisWonen voor corporaties. Het concept is ontwikkeld vanuit de aftoppingsgrenzen van corporaties. Aan deze aftoppingsgrenzen heeft Trebbe bouwbudgetten gekoppeld zodat in één oogopslag helder is welk type en hoeveel woningen binnen welke aftoppingsgrenzen rendabel te realiseren zijn.

Betaalbaar bouwen, rendabel verhuren

De maatschappij is volop in beweging. De energetische transitie, de nieuwbouwopgave en passend toewijzen in relatie tot de betaalbaarheid die onder druk staat. De vraag die rijst, wordt nieuwbouw te duur voor de huur? Trebbe heeft met BasisWonen voor corporaties het antwoord. De voordelen van dit concept zijn:

  • Altijd passend te maken binnen de complexstrategie;
  • Voldoet aan de laatste wet- en regelgeving, klaar voor de klimaatdoelstellingen 2050;
  • Een complete, comfortabele, duurzame woning, betaalbaar in aanschaf, lasten en onderhoud;
  • Rendabel verhuren binnen passend toewijzen;
  • Conceptueel bouwen past uitstekend bij regisserend opdrachtgeverschap.

Verschillende woningtypes en energiescenario’s

Trebbe BasisWonen voor corporaties is uitgewerkt in vijf verschillende types, van een woning één laag met kap tot een woning van twee lagen met kap, met verschillende beukmaten. In de basis is BasisWonen voor corporaties all-electric. Duurzamer kan ook. Er kan gekozen worden voor woningen die energieneutraal, nul op de meter of BENG zijn. De scenario’s zijn toekomstbestendig – klaar voor 2050 -, doordacht, eenvoudig in gebruik en passend binnen de exploitatie.

Meer informatie? Trebbe BasisWonen voor corporaties