Trebbe over stikstof in Het Financieele Dagblad

De Raad van State zette eind mei 2019 een streep door Programmatische Aanpak Stikstof uit 2015 (PAS). Hierdoor moet voor ieder bouwproject afzonderlijk worden aangetoond dat het qua stikstofuitstoot geen belasting vormt voor omliggende Natura 2000-gebieden. In de zomer en herfst wisten provincies, gemeenten en bouwbedrijven niet waar ze aan toe waren. Daardoor werden er nauwelijks vergunningen verleend. Wat de stand van zaken nu is rondom de stikstofkwestie en hoe verschillende (ontwikkelende) bouwers naar de toekomst kijken, daarover schreef Het Financieele Dagblad (FD). Het FD interviewde ook Hein Trebbe jr.

Lees het artikel.