Trebbe dringt CO2 uitstoot met 40% terug in vijf jaar tijd

“De vraag en wil naar vergroening is er”

Sinds 2010 is Trebbe gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder. Vanuit deze certificering publiceert Trebbe elk jaar het CO2-portfolio. De portfolio is een samenvatting van alle maatregelen die sinds de invoering van de CO2-prestatieladder zijn getroffen om elk jaar de CO2-uitstoot verder te reduceren. Het uitkomen van dit portfolio is een mooi moment om de balans op te maken met Jos Roesthuis, KAM-manager.

Over de CO2-prestatieladder

De CO2-prestatieladder is een instrument om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

De stap naar trede 4

“Sinds de invoering van de CO2-prestatieladder hebben we al een mooie weg afgelegd om de CO2-uitstoot te reduceren”, blikt Roesthuis terug. “Ten opzichte van het basisjaar 2010 hebben we onze CO2-uitstoot met 24,1% weten terug te brengen.” Om die reductie te bewerkstelligen trof Trebbe stapsgewijs verschillende maatregelen. Een greep uit de maatregelen:

  • het lease-autobeleid werd stapsgewijs ‘vergroend’;
  • om het reisverkeer tussen de verschillende vestigingen in te perken werd een videoconference systeem aangeschaft;
  • de verschillende kantoren zijn inmiddels voorzien van led-verlichting;
  • en ook de projecten bleven niet achter. Stapsgewijs wordt er steeds meer gebruik gemaakt van groene stroom op de bouwplaatsen van Trebbe.

“We pakken ook de handschoen op wanneer het gaat om de gebouwen die wij realiseren. We ontwikkelen en bouwen energieneutrale woningen. Ook bij andere gebouwen hebben we bijzondere aandacht voor duurzaamheid”, vult Jos aan. Al deze maatregelen bij elkaar zorgden ervoor dat Trebbe in 2017 de stap maakte naar trede 4 op de CO2-prestatielader.

Trend die doorzet

“De laatste vijf jaar hebben we onze CO2-uitstoot met ruim 40% weten terug te brengen.” Jos verwacht dat deze trend de komende jaren doorzet. Technische ontwikkelingen leveren hier een belangrijke bijdrage aan. “En vlak nieuwe wet- en regelgeving ook niet uit. De verplichte aardgasaansluiting vervalt op korte termijn, daardoor zal het aantal all-electric woningen verder toenemen. Ook de invoering van BENG doet een duit in het duurzame zakje. En daar stopt het niet. Maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en CO2-reductie nemen een steeds belangrijkere plaats binnen onze maatschappij in. Dat zorgt ervoor dat de ontwikkelingen op technisch gebied en wet- en regelgeving nog sneller gaan; de vraag is er simpelweg naar.”

De volgende stap

Om concreet handen en voeten te geven aan het verder terugdringen van CO2-uitstoot treft Trebbe in 2018 aanvullende maatregelen. “Met ingang van 1 januari dit jaar gebruiken we bij Trebbe alleen nog maar 100% groene stroom, op onze kantoren én op onze bouwplaatsen.” Een greep uit de andere maatregelen zijn verdere vergroening van het leaseauto-beleid en het uitvoeren van een ketenanalyse om inzicht te krijgen van de CO2 uitstoot van de huidige toegepaste materialen en vervolgens te kijken welke “groene” alternatieven er zijn. “Uit onze portfolio blijkt dat de meeste CO2-emissie zit in de gebruiksfase van de door ons gerealiseerde woningen, daarom willen we dit jaar nog meer energieneutrale of nul-op-de-meter woningen realiseren”, besluit Roesthuis.

Meer informatie? Lees de CO2-portfolio 2017 of de infographic