Trebbe ook in 2019 Bewust Veilig

Alle dagen van het jaar heeft veiligheid de hoogste prioriteit binnen Trebbe. Eén dag per jaar, tijdens de landelijke dag Bewust Veilig, hebben we extra aandacht voor veilig werken. 20 maart stonden we op al onze bouwplaatsen, ruim 30 in totaal, met alle bouwplaatsmedewerkers stil bij bewust veilig werken door middel van een extra toolboxmeeting.

Toolboxmeeting

Een toolboxmeeting is een maandelijks werkoverleg waarbij extra aandacht is voor zaken ter bevordering van veiligheid, kwaliteit, arbo en milieu. Jos Roesthuis, KAM-manager bij Trebbe: “Bij het samenstellen van de Bewust Veilig toolbox, hebben we gekozen om ons doel nul ongevallen, verder uit te lichten.” Eric van der Ploeg, hoofd productie BestaandWonen, vindt Bewust Veilig een goed initiatief: We zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van onszelf en onze bouwpartners, en bij ons komt daar ook de veiligheid van de bewoners bij. Elke dag weer maken wij ons hard om de veiligheid van iedereen te garanderen en daarover gingen we met elkaar in gesprek tijdens de toolbox.” Rocco Noordman, timmerman bij KleinBouw, herkent de aandacht voor veiligheid van derden. “Ik kom ook veel bewoners thuis, met hen stem ik ook de te nemen veiligheidsmaatregelen af. Dit heb ik ook benoemd tijdens de toolbox.”

Samen nog veiliger

Het onderwerp van het gesprek tijdens de Bewust Veilig toolbox: algehele veiligheid tijdens het werk en tips om elkaar verder te helpen met het veilig werken. “Hoeveel ongevallen in Nederland binnen de bouw voorkomen, welke oorzaken daar hoofdzakelijk aan ten grondslag liggen en welke tips we elkaar kunnen geven om de kans op ongevallen te minimaliseren, kwamen aan bod”, aldus Roesthuis. Henri Credit, uitvoerder bij BestaandWonen, blikt terug op de toolbox Bewust Veilig: “Wij werken elke dag Bewust Veilig, dus ook vandaag.”

Veilig op je werk en gezond weer naar huis

Deelname van Trebbe aan de landelijke dag Bewust Veilig wordt als positief ervaren, ook door de uitvoerders en bouwplaatsmedewerkers. “Natuurlijk is het belangrijk dat er elke dag veilig gewerkt wordt en dat we ons daar ook bewust van zijn. Dat we er een dag extra aandacht aan besteden verhoogt dit bewustzijn zeker”, vertelt Gerwin Roseboom, uitvoerder bij Trebbe Wonen. Geert Klein Lebbink, adjunct-directeur bij Trebbe Bouw bevestigt dit: “Deze momenten zijn mooi om echt met elkaar in gesprek te gaan over het allerbelangrijkste binnen de bouw: de veiligheid. Tijdens deze gesprekken ontstond ook het besef dat we dit best vaker kunnen doen. Veiligheid is een verantwoordelijkheid van iedereen.” Jos Roesthuis kijkt met een goed gevoel op de toolbox terug. “Ik ben ervan overtuigd dat het zinvol is om deel te nemen aan deze landelijke dag en we hiermee het belang van veilig werken nog eens extra belichten. Wij zeggen niet voor niets, kom veilig op je werk, werk veilig en ga gezond weer naar huis.”