Startsein intensieve samenwerking Nijestee en Trebbe

Groninger woningcorporatie Nijestee en ontwikkelende bouwer Trebbe tekenden gisteren hun overeenkomst voor lange termijn samenwerking bij nieuwbouwprojecten. De feestelijke bekrachtiging van deze unieke samenwerking was ook de symbolische aftrap voor het eerste concrete bouwproject onder deze gezamenlijke vlag. De handtekeningen werden gezet en twee puzzelstukken werden in elkaar geschoven bij de Volkshortus kas in de wijk Selwerd in Groningen.

Direct aan de slag

In Selwerd bouwen Trebbe en Nijestee de komende jaren samen meer dan 400 nieuwe woningen. Dit project heet Stad in Selwerd. De voorbereiding hiervoor was al opgestart en gaat nu in volle vaart door richting de start van de bouw begin volgend jaar.

Nijestee -ondertekening

‘Samen anders bouwen op basis van ketenintegratie is echt uniek in Nederland op deze schaal. We zijn heel trots dit met Nijestee als collega’s te gaan doen.'

Hein Trebbe jr., directeur bij Trebbe

Wat maakt deze samenwerking anders?

Nijestee en Trebbe laten de traditionele rolverdeling van opdrachtgever en opdrachtnemer los. Ze delen de ambitie om samen op te trekken om de belofte van goed, duurzaam en betaalbaar bouwen, nu en in de toekomt waar te maken.

‘Samen anders bouwen op basis van ketenintegratie is echt uniek in Nederland op deze schaal. We zijn heel trots dit met Nijestee als collega’s te gaan doen. We delen als samengesteld team de verantwoordelijkheid voor het eindresultaat. Op deze manier verwachten we beter te innoveren en kwaliteit toe te voegen aan de woningen in de stad Groningen. En dat het in Groningen is, dat is voor ons een extra gouden randje; het is de stad waar we al vanaf 1936 onafgebroken aan bouwen’, vertelt Hein Trebbe jr., directeur, Trebbe.

Nijestee startte vorig jaar de zoektocht naar een partner voor ontwikkeling en nieuwbouw voor een vernieuwende vorm van samenwerking. Rob Bonting, inkoopcoördinator Nijestee Vakmensen worden schaarser, grondstoffen raken op, en we willen zuinig zijn op de wereld. Dat daagt ons als woningcorporatie andere routes te vinden om met deze maatschappelijke uitdaging om te gaan. Door samen met Trebbe één team te vormen, over onze organisatiegrenzen heen, bouwen we op een andere manier nieuwe woningen. Van het bestellen van materiaal en het zoeken van innovatieve toepassingen tot het duurzamer verwerken van bouwafval aan toe. Dat doen we samen anders in partnerschap met Trebbe.’

Nijestee

Vakmensen worden schaarser, grondstoffen raken op, en we willen zuinig zijn op de wereld. Dat daagt ons als woningcorporatie andere routes te vinden om met deze maatschappelijke uitdaging om te gaan. Door samen met Trebbe één team te vormen, over onze organisatiegrenzen heen, bouwen we op een andere manier nieuwe woningen.'

Rob Bonting, inkoopcoördinator Nijestee

Geen onbekenden van elkaar

Nijestee en Trebbe zijn geen onbekenden van elkaar. Op dit moment wordt er samen met De Zwarte Hond architecten gewerkt aan de wijkvernieuwing in de Grunobuurt in Groningen. Eerder werden er ruim 500 appartementen gebouwd in de wijk Paddepoel.

Intensief en allesbehalve standaard traject leidt tot ‘voorlopige gunning’

De stappen die tot deze samenwerkingsovereenkomst hebben beleid:

  • Medio 2023 startte Nijestee de uitvraag voor de selectie van een strategische partner voor de nieuwbouw en de gezamenlijke vernieuwing van de bouw- en productieketen voor de duur van vijf jaar, met een optie tot verlenging van nog eens vijf jaar. Nijestee deelde haar oproep breed in een campagne “Het moet anders”.
  • Van daaruit werden zes partijen geselecteerd voor fase twee; deze startte in oktober 2023.
  • Begin december selecteerde Nijestee  twee partijen voor de derde en laatste fase.
  • De rode draad door alle fases heen werd gevormd door de ‘DNA-match’ tussen Nijestee en Trebbe, de visie op samenwerking en de gedeelde ambitie om gezamenlijk te veranderen en vernieuwen.
  • Begin maart 2024 kwam het selectietraject ‘Het moet anders’ na negen maanden tot een ontknoping, met de voorlopige gunning aan Trebbe.