Roy Huis in 't Veld als adjunct-directeur Wonen in dienst getreden bij Trebbe in Zwolle

Met ingang van 4 januari jl. is Roy Huis in ’t Veld bij Trebbe Wonen in dienst getreden als adjunct-directeur Wonen. Hij zal zich voornamelijk richten op de productie van de concepten BasisWonen en HoogWonen vanuit de vestiging Zwolle.

Roy Huis in ‘t Veld kijkt uit naar zijn nieuwe uitdaging: “Ik wil graag samen, respectvol en met waardering voor ieders competenties ontwikkelen en bouwen aan waardevolle en eerlijke ruimten voor opdrachtgevers.” Hein Trebbe jr., directeur Trebbe Groep is blij met de samenwerking: “Wij zijn verheugd over de komst van Roy Huis in ’t Veld. Trebbe is gegroeid en blijft groeien. Niet alleen qua omzet maar ook als bedrijf. Samen met Roy kunnen we stappen blijven zetten in de verdere ontwikkeling van Trebbe. Hij brengt veel kennis en ervaring met zich mee, zeker wanneer het gaat om BIM, Lean en digitalisering. Wij wensen hem veel succes en werkplezier toe.”