Techniek is één ding, gedrag is twee

Renda interviewde Wouter Huuskes teamleider BestaandWonen bij Trebbe, over het project De Energieproeftuin in Zwolle. Wouter heeft dit project als zeer bijzonder ervaren. Dat kwam voornamelijk door de unieke samenwerking met o.a. deltaWonen : “We zijn echt een team geworden en kennen elkaars drijfveren.”

De Energieproeftuin van deltaWonen en Trebbe begon met een NoM-uitvraag. Tijdens de selectieprocedure – de voorselectie was met vijf partijen – werd dit wat afgezwakt en later juist weer aangescherpt. Trebbe heeft een plan gemaakt voor de uitvraag en werkte verschillende scenario’s uit. Eén van die scenario’s werd gepresenteerd. Het was toen nog niet duidelijk dat het om een proeftuin ging, maar de uitvragers zagen de uitdaging om nieuwe materialen en technieken toe te passen. “De woningen staan er bouwtechnisch gezien goed bij. Het schilder- en het metselwerk was nog prima in orde. Hoe kun je toch waarde toevoegen zonder de bestaande kwaliteit te aan te tasten? Dat was onze uitdaging.”

Unieke samenwerking

Het meest bijzonder aan dit project vindt Huuskes de samenwerking tussen alle partijen. “We hebben er samen voor gezorgd dat het hele projectteam op hetzelfde kennisniveau zat.” Het team bestond uit mensen van deltaWonen, Trebbe, VIAC, Loohuis en Raab Karcher; partners met kennis van energie en innovatieve technieken. “We hebben heel veel tijd in dit projectteam gestoken. We weten precies van elkaar wat de persoonlijke drijfveren, bedrijfsdoelstellingen en de projectdoelstellingen zijn. Er is een team ontstaan dat elkaar aanvult. We werden écht collega’s.”

Elke maandagochtend komt het projectteam een uur bij elkaar. Belangrijke zaken en discussiepunten komen zodoende vroegtijdig op tafel. Een oplossing is snel gevonden. Zenuwachtig is Huuskes niet geweest tijdens dit project. “We hebben het samen zo goed voorbereid, dat je weet wat je van elkaar kunt en mag verwachten. Het enige dat spannend was, was het halen van de zeventig procent vanwege het speciale karakter van het project.”

Voor bewoners zijn werkzaamheden in en om hun woning altijd ingrijpend. Daarom zijn er veel persoonlijke gesprekken gevoerd. Er worden weliswaar nieuwe experimentele technieken toegepast maar het gaat veel meer om de samenhang. “We kijken onder andere naar bewonersbeleving, woonkwaliteit, financiën, energiezuinigheid en gezondheid. We onderzoeken nog of we het energiegebruik simpel en herkenbaar in beeld kunnen brengen op een dashboard zoals je ook in de auto hebt. Denk bijvoorbeeld aan de toerenteller.”

Energie besparen door gedragsverandering

Bewoners kunnen straks doelen instellen op hun dashboard en aflezen of ze onder, op of boven hun doel zitten. “We moeten niet alleen kijken naar techniek, maar vooral ook naar gedrag. Tijdens dit project hebben we altijd gekeken naar de technische mogelijkheden en ons steeds weer de vraag gesteld: Wat betekent dit voor de bewoner?”