Bewoners zonder energierekening

Antje de Groot – Schuttert is directeur van Trebbe. Zij beantwoordt de vijf vragen aan Renda en zegt bijvoorbeeld: “Als we met een roze bril naar de toekomst kijken dan zijn alle huizen gasloos en hebben bewoners geen energierekening meer, maar wel een comfortabel huis zonder tocht en vocht.”

1. Wat is Trebbe voor bedrijf?

Trebbe is een ontwikkelende bouwer. Een familiebedrijf in hart en nieren die dit jaar haar 106e verjaardag viert. Wij zijn in alle disciplines thuis; van planontwikkeling tot oplevering en meerjarig onderhoud. De laatste jaren nemen renovatie en groot onderhoudsprojecten een steeds grotere rol in binnen ons bedrijf. Ons kenniscentrum BestaandWonen levert structuur en maatwerk vanuit de gedachte van betaalbaarheid, duurzaamheid en bovenal; fijn wonen!

2. Welke van de Renda-thema’s vinden jullie het belangrijkst en waarom?

Vooropgesteld dat alle aspecten onmisbaar zijn voor een goede oplossing voor bestaand vastgoed, ligt onze focus op betaalbaarheid en bewonerscommunicatie en -tevredenheid. Uiteindelijk doen we het voor de bewoner. Dat bouwers kunnen bouwen, daar mag je vanuit gaan. Maar kunnen wij ook communiceren? Met een gemiddeld rapportcijfer voor bewonerstevredenheid van een 8,4 zijn we op de goede weg!

3. Hoe helpen jullie de sector vooruit?

Door elk project aan te vliegen vanuit ons conceptproces met oog voor de investering ten opzichte van de resterende exploitatietermijn, dragen wij actief bij aan de verduurzaming van vastgoed en daarmee de invulling van de ambitie voor 2020. Vanuit ervaring zijn we ervan overtuigd dat we dit steeds beter en efficiënter kunnen door samen te werken met vaste partners en gebruik te maken van elkaars kennis en kunde.

4. Wat is jullie toekomstvisie voor de bestaande bouw?

Wat moet de sector beter doen? Dat de markt voor bestaande bouw groot is en explosief groeit is duidelijk. Als we met een roze bril naar de toekomst kijken dan zijn alle huizen gasloos en hebben bewoners geen energierekening meer, maar wel een comfortabel huis zonder tocht en vocht. Door de lat hoger te leggen dan een label B, halen we dit toekomstbeeld sneller naar ons toe. Om echt vooruit te komen moeten we als sector meer kennis delen en transparant durven zijn.

5. Wat wil je zelf nog kwijt?

Ik hoop van harte dat het Renda-netwerk de katalysator is van kennis en kunde en zo een mooie versneller is in denken en doen!