Omzet Trebbe stijgt tot recordhoogte

“Focus werpt zijn vruchten af”

Na een forse omzetstijging in 2016, nam ook in 2017 de omzet aanzienlijk toe. De totale omzet steeg met ruim 21% naar € 278 miljoen. Trebbe draaide nog niet eerder zo een hoge omzet.

Met name woningbouw maakte een sterke groei door. De omzet steeg met 29% van € 154 miljoen naar € 202 miljoen. De omzet verkregen uit utiliteitsbouw bleef met € 76 miljoen gelijk aan vorig jaar. Het nettoresultaat van Trebbe steeg van € 5,9 miljoen naar 8,7 miljoen (3,1% van de omzet). Trebbe is ook in de jaren die achter ons liggen altijd winstgevend gebleven.

Personeel

Als gevolg van de sterke omzetgroei is ook het personeelsbestand van Trebbe gegroeid. Eind 2017 waren er 319 mensen (299 fte) bij Trebbe in dienst, een stijging van ruim 8% ten opzichte van 2016. Dit aantal neemt komend jaar nog verder toe.

Doorkijk 2018

Nadat de afgelopen drie jaar de omzet fors steeg, ziet Trebbe 2018 gematigd positief tegemoet. Hein Trebbe jr., directeur Trebbe Groep: “De goedgevulde orderportefeuille biedt een stevig fundament voor 2018 en verdere jaren.” Trebbe verwacht voor 2018 de omzet van BasisWonen en HoogWonen te consolideren. De omzet van Utiliteit & Specials zal afnemen. De omzet van BestaandWonen neemt licht toe. Dit resulteert in een lichte daling van de totaalomzet in 2018. “We sturen bewust op een iets lagere omzet nadat de deze in de afgelopen vier jaar bijna is verdubbeld”, legt Trebbe jr. uit. “Als gevolg van prijsstijgingen van materiaal en uit te besteden werkzaamheden en het aanhoudende scherpe prijsniveau verwachten we het uitstekende nettoresultaat van afgelopen jaar niet te evenaren.”, blikt Trebbe jr. vooruit.

Missie; creëren van waarde voor alle belanghebbenden

Om goed op deze overspannen markt in te kunnen spelen is Trebbe 2018 gestart vanuit een nieuwe bedrijfsstructuur. “We laten de regionale indeling los en brengen verder focus aan door nog meer vanuit onze kenniscentra te werken. En dit ook zo in bv’s te organiseren; Trebbe Wonen B.V. en Trebbe Bouw B.V.”, licht Trebbe jr. toe. De kenniscentra BasisWonen en HoogWonen vallen onder Trebbe Wonen B.V. Trebbe Bouw bestaat uit de kenniscentra BestaandWonen, Utiliteit & Specials, Transformatie en KleinBouw.

Elk kenniscentrum is een bundeling van kennis en kracht. Deze manier van werken beantwoordt aan de sterke focus waardoor we, met behulp van BIM, lean en ketensamenwerking, efficiënter en sneller een kwalitatief beter en betaalbaar product kunnen bieden aan onze klanten. “Naast BIM, lean en ketensamenwerking blijft duurzaamheid -in de ruimste zin van het woord- ook in 2018 onverminderd hoog op onze agenda staan”, besluit Trebbe.