Nijestee vervolgt nieuwbouw in Grunobuurt met ruim 200 woningen

Woningcorporatie Nijestee start met de bouw van een vierde woonblok in de Grunobuurt: Lampisterie. In het gebouw komen 101 sociale huurwoningen, waaronder vijftien woningen voor jongeren met een lichamelijke beperking. In de zomer van 2019 volgt de bouw van het vijfde woonblok in de wijk, met circa 103 huur- en koopappartementen. Vandaag vond de officiële start van de bouw plaats in aanwezigheid van wethouder Roeland van der Schaaf.

De ontwikkeling van de wijk Grunobuurt heeft door de crisis lang stilgelegen. Samen met buurtbewoners, de gemeente Groningen en architectenbureau De Zwarte Hond heeft Nijestee al in 2006 een wijkvisie vastgelegd. Zo worden de woonblokken gefaseerd gebouwd en bestaat de wijk uit een mix van huur- en koopwoningen.

Snelheid maken met bouwen

Er zijn inmiddels 450 huurwoningen van Nijestee gesloopt. In totaal komen er acht woonblokken in de wijk met ongeveer 550 woningen. Typhoon (109 koop- en sociale huurwoningen), Traverse (47 koop-, vrije sector en sociale huurwoningen) en Statie (47 koop-, vrije sector en sociale huurwoningen) zijn al gerealiseerd. Nijestee wil nu tempo maken met bouwen. Pieter Bregman, algemeen directeur Nijestee: “We vinden het belangrijk dat er meer sociale huurwoningen worden gebouwd, de wachttijd in Groningen moet omlaag.” Woonblok Lampisterie is naar verwachting eind maart 2020 gereed. Het vijfde woonblok, Tractie genaamd, naar verwachting in 2021.

Lampisterie

Lampisterie komt tussen de Paterswoldseweg en de Grunostraat. In het gebouw komen twee-, drie- en vierkamerappartementen, maisonnettes en woningen voor jongeren met lichamelijke beperking, met daarbij een gemeenschappelijke ruimte en een ruimte voor de zorgverlener. Alle appartementen vallen onder de sociale huur. Aannemer Trebbe gaat de bouw uitvoeren. Antje de Groot, directeur Trebbe Bouw: “Dit project is voor ons nu al een toonbeeld van goede samenwerking. Tijdens de voorbereiding was het echt geven en nemen om het project haalbaar te maken in tijd en geld. Ik ben er trots op dat het juist in Groningen weer gelukt is.”

Alle woningen worden aardbevingsbestendig gebouwd, energiezuinig en gasloos, doordat ze worden aangesloten op de collectieve warmtevoorziening van Warmtestad. Bij het ontwerp van het gebouw is daarnaast rekening gehouden met de huisvesting van dieren: er komen veertig nestkasten voor gierzwaluwen, veertien voor huismussen en vijftien voor vleermuizen.

‘Kinderarchitecten’ ontwerpen speeltuin

Tussen de woonblokken Lampisterie en Tractie komt ruimte voor een speeltuin. Zes kinderen uit de Grunobuurt tussen de 8 en 12 jaar hebben meegedacht over het ontwerp van de nieuwe speeltuin. Op drie woensdagmiddagen kwamen ze bij elkaar. Eerst verkenden ze de locatie van de nieuwe speeltuin, daarna bedachten ze welke speeltoestellen ze in de nieuwe speeltuin wilden hebben – waaruit een top vijf kwam: een klimpiramide, trampoline, voetbalkooi, hele hoge schommel en een boomhut. Ze tekenden hun eigen ontwerp op een plattegrond en bouwden daarna een maquette. Er wordt nu gekeken wat er van hun ontwerp gerealiseerd kan worden.

Start bouw

“Dit is een belangrijk moment voor volkshuisvesting in onze stad”, zei wethouder Roeland van der Schaaf in zijn toespraak vanmiddag. Ook roemde hij de prachtige buurt die de nieuwe Grunobuurt inmiddels is geworden. De officiële start van de bouw ging gepaard met de onthulling van een canvasdoek met daarop een beeltenis van een lampisterie, de plek waar vroeger (trein)lampen bewaard, schoongemaakt, gevuld en uitgegeven werden. Het canvasdoek is een schenking aan de toekomstige bewoners en krijgt een centrale plek in het gebouw. Alle namen van de nieuwe woongebouwen in de Grunobuurt hebben een link met treinen. Vroeger woonden namelijk spoorwegmedewerkers in de wijk.