Nieuwe benoemingen tot adjunct-directeur

M.F. (Marcel) Egberink, W.H. (Wouter) Huuskes en P. (Patrick) Peet worden met ingang van 1 juli a.s. benoemd tot adjunct-directeur bij Trebbe.

De afgelopen jaren vervulde Marcel de functie van teamleider BasisWonen, Wouter teamleider BestaandWonen en Patrick Peet hoofd productie Wonen.
Met de benoeming van Marcel, Wouter en Patrick rekenen wij erop onze organisatie verder te professionaliseren.