Mooiland gaat met zes onderhoudspartners duizenden huurwoningen verduurzamen

Zes onderhoudspartners stropen de mouwen op en maken de komende jaren een groot aantal woningen van woningcorporatie Mooiland energiezuinig en comfortabel. De zes partners zijn Caspar de Haan onderhoud & renovatie, Dura Vermeer, elk®, Nijhuis Bouw, Trebbe BestaandWonen, en WDW ontwikkelend beheer (Wolters, Van Dorp en Van Wijnen). In september gaan de eerste projecten van start. Aandacht voor de bewoners staat hierin centraal.

De ambitie van Mooiland is alle huurwoningen in 2026 minimaal energielabel B. Een aantal woningen in het kerngebied Noordoost-Brabant en Gennep voldoet na de werkzaamheden aan de BENG-norm (Bijna Energie Neutraal Gebouw). Deze woningen beschikken straks over een goed geïsoleerde buitenkant en duurzame energieopwekking. Het gebruik van fossiele brandstof wordt hiermee tot een minimum gereduceerd.

Comfort en lage woonlasten

In het Klimaatakkoord van Parijs is afgesproken dat de CO2-uitstoot in 2050 met 80% is verminderd ten opzichte van 1990. Dit betekent voor corporaties dat de opgave om woningen te verduurzamen flink toeneemt. Verduurzaming levert een belangrijke bijdrage in de beperking van de CO2-uitstoot. Huurders merken de verduurzaming in meer wooncomfort en lagere woonlasten, waarvan energiekosten een groot deel uitmaken.

Zorgvuldige selectie

Mooiland koos de zes partners na een zorgvuldig selectietraject. Elke partner ondertekende eind 2017 een driejarig samenwerkingscontract. Martin Boswinkel, directeur Vastgoed van Mooiland: “Het zijn allemaal experts op het gebied van verduurzaming. Hun klantgerichte dienstverlening was één van onze belangrijkste selectiecriteria. Ook hebben we goed gekeken of de partners elkaar aanvullen als het gaat om expertise.”

De zes ketenpartners kunnen zich hierin vinden: “Aandacht voor de bewoners komt op de eerste plaats. Woningverbetering is altijd een ingrijpende gebeurtenis. Om de overlast te beperken, voeren we de verduurzaming zo veel mogelijk uit in combinatie met gepland onderhoud aan de buitenkant van de woningen of aan keukens, badkamers en toiletten die aan vervanging toe zijn. Het resultaat is dat zo veel mogelijk huurders een gezonde, veilige betaalbare maar zeker ook duurzame woning krijgen.”