Ketensamenwerking met Portaal; efficiënt sneller en tevreden bewoners

Om te kunnen bijdragen aan goed samenleven zet Portaal in op verregaande samenwerking. Daarom is Portaal met de partners waarmee zij grootschalige renovaties uitvoeren en nieuwbouwprojecten realiseren een ketensamenwerking aangegaan. Vanuit de gedachte: door iedereen nóg vroeger betrekken bij nieuwbouw- en renovatieplannen levert dat meer op voor bewoners en kun je de kosten beperken. De eerste positieve effecten van de ketensamenwerking zijn al goed merkbaar.

Bijdragen aan het succes van de ander

Na ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst is het afgelopen jaar de structuur van ketensamenwerking neergezet, zijn processen beter op elkaar afgestemd en zijn we met elkaar aan de slag gegaan. En wordt er daadwerkelijk intensiever samengewerkt. "Tijdens de ondertekening van de overeenkomst diende iedere partij een tegeltjeswijsheid in. Trebbe gaf Bijdragen aan het succes van de ander op. We zien dat deze wijsheid binnen de keten zijn weg begint te vinden. Daar ben ik trots op", aldus Wouter Huuskes, directeur bij Trebbe.

tegels

Ketensamenwerking kent alleen maar voordelen

De ketensamenwerking levert behalve meer werkplezier ook veel voordelen voor bewoners op. Zo wordt in een vroeger stadium duidelijk wat de mogelijkheden en onmogelijkheden van plannen zijn, waardoor bewoners beter weten waar zij aan toe zijn. Bart Heijs projectontwikkelaar bij Trebbe is ook enthousiast over deze wijze van samenwerken. “Het is fijn dat wij in een vroegtijdig stadium betrokken worden en écht op basis van gelijkwaardigheid samenwerken. Samen zoeken we naar de beste oplossingen op het gebied van projectontwikkeling én van bouw. Zo kunnen we elkaar alleen maar versterken en verder helpen.” Ook is de kans dat er dingen dubbel gedaan worden en fouten worden gemaakt een stuk kleiner, omdat er nauwer met elkaar samengewerkt wordt en ervaringen van voorgaande projecten meegenomen worden. Dit levert efficiëntie en snelheid op. En daarmee ook tevreden bewoners.