Energiezuinige en betaalbare woningen voor huurders Mooiland

‘Kick-off markeert start langjarige samenwerking’

20 december jl. vond de kick-off plaats met Mooiland en zes aannemers. Met deze partners gaat Mooiland de komende jaren samenwerken om haar ambities op het gebied van duurzaamheid te realiseren. De kick-off markeerde de start van een jarenlange samenwerking tussen Mooiland, Trebbe, Dura Vermeer, Elk Totaal Onderhoud, WDW ontwikkelend beheer, Nijhuis Bouw en Caspar de Haan Vastgoedonderhoud.

Mooiland wil in 2026 alle huurwoningen op minimaal energielabel B hebben en een deel van de woningen in Noordoost-Brabant laten voldoen aan de BENG-normering (Bijna Energie Neutraal Gebouw). Met als eindresultaat een gezonde, veilige en betaalbare woning voor alle huurders.

Selectietraject

De zes partners zijn door middel van een zorgvuldig selectietraject door Mooiland geselecteerd. De geselecteerde partijen zijn experts op het gebied van verduurzaming van woningen. Een klantgerichte dienstverlening was een belangrijk selectiecriterium. Bij de selectie is ook goed gekeken of de partners elkaar kunnen aanvullen qua kennis en kunde.

Kick-off met zeven samenwerkingspartners

Om de samenwerking goed te starten hebben de zeven partijen op 20 december uitgebreid kennis met elkaar gemaakt tijdens een kick-off op het kantoor van Mooiland in Ede. Tijdens de kick-off hebben de partners elkaar beter leren kennen en afgesproken hoe ze samen thuis geven in de dienstverlening aan huurders.

Martin Boswinkel, directeur vastgoed bij Mooiland: “Met het Klimaatakkoord van Parijs ligt er een grote opgave bij corporaties om de komende jaren de woningvoorraad te verduurzamen. Verduurzaming levert een belangrijke bijdrage aan de beperking van de CO2-uitstoot en leidt tot meer wooncomfort en lagere (energie)lasten voor onze huurders. Ook dat vinden we heel belangrijk! Ik ben erg blij met de zes partners waarmee we de komende jaren onze duurzaamheidsopgave gaan realiseren. De kick-off was geslaagd, op naar een mooie en duurzame samenwerking!”

Antje de Groot, directeur Trebbe: “We weten dat het plezierig werken is met Mooiland. We zijn dan ook buitengewoon blij met deze langjarige samenwerking. Wij zien ontzettend veel meerwaarde in de kennisdeling tussen alle partners die gebundeld wordt in een overkoepelend kennisplatform.”