Nijestee en Trebbe vieren hoogste punt Lampisterie in Grunobuurt Groningen

Na iets meer dan een jaar bouwtijd is deze maand het hoogste punt bereikt van appartementencomplex Lampisterie in de Grunobuurt in Groningen. In het gebouw komen 101 woningen. Als alles volgens planning verloopt kunnen deze vanaf komend voorjaar worden bewoond.

Van oudsher is het bereiken van het hoogste punt een moment om feestelijk aandacht aan te geven. Geheel in die traditie hesen Jan Jaap Vogel, directeur vastgoed bij Nijestee, en Antje de Groot, directeur bij Trebbe, vandaag de vlag in de top onder toeziend oog van circa zeventig bouwplaatsmedewerkers. Aansluitend volgde een feestelijke lunch op de bouwplaats. Jan Jaap Vogel, directeur vastgoed Nijestee: “Als Nijestee hebben we de ambitie om voldoende betaalbare woningen te hebben in de stad Groningen. Daar hebben we naast goede ideeën, bouwlocaties en geld, ook goede vakmensen voor nodig. We zijn dan ook erg trots op alle medewerkers die bijdragen aan de realisatie van Lampisterie. Dankzij hen hebben we dit hoogste punt bereikt.” Antje de Groot, directeur Trebbe: “Het hoogste punt van Lampisterie is een belangrijke mijlpaal. Het is het bewijs van de goede en intensieve samenwerking tussen alle betrokken partijen en daar ben ik buitengewoon blij mee.”

Over de wijk Grunobuurt

Samen met buurtbewoners, de gemeente Groningen en architectenbureau De Zwarte Hond heeft Nijestee in 2006 een wijkvisie vastgelegd. Hierin zijn de uitgangspunten voor de nieuwe woongebouwen beschreven. Zo worden de woonblokken gefaseerd gebouwd en bestaat de wijk uit een mix van huur- en koopwoningen. Er zijn inmiddels 450 huurwoningen van Nijestee afgebroken. In totaal komen er acht woonblokken in de wijk met ongeveer 550 woningen. Typhoon (109 koop- en sociale huurwoningen), Traverse (47 koop-, vrije sector en sociale huurwoningen) en Statie (47 koop-, vrije sector en sociale huurwoningen) zijn al gerealiseerd. De ontwikkeling van de wijk Grunobuurt heeft door de crisis lang stilgelegen, maar zal de komende jaren worden volgebouwd.

Over Lampisterie

Lampisterie is gesitueerd tussen de Paterswoldseweg en de Grunostraat. In het gebouw komen twee-, drie- en vierkamerappartementen, maisonnettes en woningen voor jongeren met beperking, met gemeenschappelijke voorzieningen en een ruimte voor de zorgverlener. Alle appartementen vallen onder de sociale huur. De woningen worden aardbevingsbestendig gebouwd, zijn energiezuinig en gasloos. Ze worden aangesloten op de collectieve warmtevoorziening van WarmteStad. Bij het ontwerp van het gebouw is daarnaast rekening gehouden met de huisvesting van verschillende diersoorten; er komen nestkasten voor gierzwaluwen, huismussen en vleermuizen. Trebbe startte met de bouw in oktober vorig jaar en levert naar verwachting in het tweede kwartaal van 2020 het gebouw op.