Gemeente Hilversum en Villa Heuvel BV zetten volgende stap herontwikkeling Heuvellaan 50 Hilversum

‘Start procedure voor veranderen bestemming’

Het college van B&W heeft dinsdag 30 augustus besloten om het ontwerpbestemmingsplan Heuvellaan 50 Hilversum ter inzage te leggen. Hiermee start de procedure voor de verandering van het bestemmingsplan. Dit is nodig om te starten met de sloop van het voormalige VARA-hoofdkantoor en de bouw van de nieuwe woningen. Het ontwerpbestemmingsplan ligt na publicatie zes weken ter inzage.

Het kantoor aan de Heuvellaan is in 1988 gebouwd, maar stond na het vertrek van de VARA jaren leeg. Villa Heuvel BV heeft in 2018 het kantoor gekocht met als doel de locatie te herontwikkelen. In afwachting van de bouwplannen is het gebouw in maart 2022 geschikt gemaakt voor de tijdelijke huisvesting van Oekraïense vluchtelingen.

Heuvellaan1
BS& 211007 HVL Schets aerial-website

Uitwerking van het ruimtelijk kader

Het bestemmingsplan is een uitwerking van het in oktober 2021 door de gemeenteraad vastgestelde ruimtelijk kader (Schetsontwerp). Met het vaststellen hiervan heeft de gemeenteraad de ruimtelijke kaders en de programmatische randvoorwaarden voor het wijzigen van het bestemmingsplan vastgelegd.

Met het plan maakt het huidige kantoorgebouw plaats voor 24 woningen, waarvan de helft in het middeldure koopsegment. De andere twaalf woningen zijn bestemd voor het hogere segment. Met het oog op behoud van voldoende werklocaties in Hilversum komt een deel van het kantoorprogramma op kleinere schaal terug. Zowel aan de Heuvellaan als rondom het perceel wordt de groene structuur versterkt. De twee monumentale bomen op het terrein blijven behouden.

Hein Trebbe jr, directeur bij Trebbe namens Villa Heuvel: “Met het plan wordt de allure van de historische wijk hersteld én geven we samen met de omwonenden, woningzoekenden en andere belanghebbenden invulling aan de almaar toenemende vraag naar goede woningen.”

Karin Walters, wethouder ruimtelijke ordening gemeente Hilversum: “Deze verandering van het bestemmingsplan is een uitwerking van het in oktober 2021 door de gemeenteraad vastgestelde ruimtelijk kader (schetsontwerp). Na jaren leegstand maken we daarmee de weg vrij voor wonen, in combinatie met het moderniseren van een werklocatie.”

Heuvellaan2
Heuvellaan Hilversum boven af

Veel interesse

Parallel aan de bestemmingsplanprocedure wordt het plan door de ontwikkelaar verder uitgewerkt. Belanghebbenden, geïnteresseerden en woningzoekenden worden in de toekomst weer uitgenodigd om de tussenstand van het ontwerp te bekijken en hun reactie te delen.

Dominique Minnaar ontwikkelaar bij Local: “We merken dat er veel interesse is. Door de hoge energieprijzen is er grote behoefte aan moderne, duurzame woningen. Midden in de historische wijk Trompenberg brengen we hier het verleden en de toekomst samen. Geïnteresseerden kunnen meer informatie krijgen via www.heuvellaan50.nl en zich aanmelden voor de nieuwsbrief.”