Herontwikkeling De Boskamp in Epe een stap dichterbij

'Samen met alle betrokkenen maken we van Boskamp Epe een plek waar mensen betekenisvol ouder kunnen worden.'

Onlangs ondertekenden Peter Boerenfijn, directeur bij woningcorporatie voor ouderen Habion en Hein Stooker, directeur bij ontwikkelende bouwer Trebbe de intentieovereenkomst voor de herontwikkeling van De Boskamp in Epe. Initiatiefnemers onderzoeken de mogelijkheden voor de nieuwbouw van duurzame  woningen, die geschikt zijn voor alle vormen van zorg. Deze woningen vervangen het bestaande zorggebouw De Boskamp.

Met veel plezier comfortabel wonen

De Boskamp Epe, aan de westkant van de kern Epe, is eigendom van Habion. Het woonzorggebouw is verouderd en voldoet niet langer aan de wensen en eisen van deze tijd. Daarom besloot Habion tot vervangende nieuwbouw.  Peter Boerenfijn van Habion: “Dit is goed nieuws voor Epe. Door de vergrijzing is ook in Epe behoefte aan  toekomstbestendige huisvesting voor kwetsbare ouderen. Als alles voorspoedig verloopt, wonen zij over enkele jaren met veel plezier op de plek van De Boskamp in comfortabele appartementen.”

 

“Dit is goed nieuws voor Epe. Door de vergrijzing is ook  in Epe  behoefte aan toekomstbestendige huisvesting voor kwetsbare ouderen. Als alles voorspoedig verloopt, wonen zij over enkele jaren  met veel plezier op de plek van De Boskamp in comfortabele appartementen.”

Peter Boerefijn, directeur Habion
Boskamp ondertekening

Een veilige en comfortabele leefomgeving waarin ontmoeting centraal staat

De Boskamp moet straks een thuis bieden aan een brede doelgroep ouderen. Daarom komen er woningen voor de sociale huur, middenhuur en de verkoop. Duurzaam, gezond, betaalbaar en met zorg aan huis om niet meer te hoeven verhuizen, ook niet als de zorgbehoefte toeneemt. Dat  zijn belangrijke uitgangspunten voor de herontwikkeling van De Boskamp.

Stap voor stap naar een gedragen plan

Om ervoor te zorgen dat er een gedragen plan wordt ontwikkeld, werken Habion, gemeente Epe en Trebbe de plannen verder uit met betrokkenen, onder wie bewoners, omwonenden en toekomstige bewoners.

Integraal team voor een integraal plan

Hein Stooker, directeur bij Trebbe, is trots: “Duurzame samenwerkingen, daar steken we graag op in. Dit is het derde project dat we met en voor Habion ontwikkelen. Deze opgave sluit naadloos aan op onze missie ‘Samen bouwen aan geluk’. Want hier mogen we samen met Habion, de bewoners, omwonenden en een specialistisch team bouwen aan een leefomgeving waar samen gelukkig oud worden de norm wordt.” Om tot een integraal plan te komen, schreef Trebbe in met een multidisciplinair team. De circulaire sloop van de bestaande bebouwing maakt onderdeel uit van de opgave, hiervoor is Boverhoff Sloopwerken aangehaakt. Voor de architectuur is een beroep gedaan op SVP, voor het landschapsontwerp is Haver Droeze aangesloten de civieltechnische werkzaamheden neemt NTP ter hand.