Twee projecten van Trebbe genomineerd voor Nijmeegse Architectuurprijs

In Nijmegen wordt dit jaar weer de architectuurprijs uitgereikt. Twee mooie projecten van Trebbe zijn genomineerd. Er kan tot 22 juni gestemd worden op deze projecten voor de publieksprijs. Help onze projecten aan de winst en breng jouw stem uit!

Over de architectuurprijs

Het Architectuurcentrum Nijmegen (ACN) organiseert, in opdracht van de gemeente Nijmegen, voor de achtste keer de Architectuurprijs Nijmegen. Met de prijs wil het Architectuurcentrum de kwaliteit van de architectuur in Nijmegen bevorderen, goed opdrachtgeverschap stimuleren en architectuur bij een breed publiek onder de aandacht brengen.

In totaal zijn voor de achtste editie van de Nijmeegse Architectuurprijs 26 projecten voorgedragen die in 2020 en 2021 in de gemeente Nijmegen zijn gerealiseerd. Een mooie en gevarieerde oogst! De jury kwam na een beoordelingsronde tot negen genomineerden, waaronder Koningsdaal blok 1 en 2, voor de vakjuryprijs en vier genomineerden, waaronder Zuiderveld Ecodorp, voor de Duurzaamheidsprijs.

Breng je stem voor de publieksprijs uit!

Over de twee projecten

Koningsdaal Nijmegen

Koningsdaal is een prachtige nieuwe woonwijk aan de oevers van de Waal waar bewoners door de fijnzinnige en sociaal doordachte architectuur worden uitgenodigd om elkaar te ontmoeten. Uitgangspunt van de ontwerpopgave was het letterlijk en figuurlijk overbruggen van verschillen, door het verbinden van verschillende bewonersgroepen en uiteenlopende formele kenmerken in de omringende architectuur. Het genomineerde deelproject betreft fase 11; 19 vierlaagse grondgebonden stadsvilla’s en 41 appartementen verdeeld over twee appartementengebouwen. Het ene woongebouw heeft 23 appartementen en de andere heeft 18 appartementen.  De twee woongebouwen zijn met elkaar verbonden door een collectieve ondergrondse parkeergarage waarin elk appartement een privé parkeerplaats heeft. En in deze laag bevinden zich ook de individuele bergingen van de appartementen.

Koningsdaal2

Ecodorp Nijmegen

Een bijzondere uitvraag van woningcorporatie Talis. Een woongroep heeft zich gemeld om met een CPO groep samen te bouwen aan duurzame, circulaire woningen die in een Ecodorp komen te staan. Het vergt moed om het pionierspad op te gaan, maar Talis is de uitdaging aangegaan, samen met Trebbe. Het resultaat mag er dan ook zijn. Bij de bouw van Ecodorp Zuiderveld werden de moderne technieken om ecologisch te bouwen en te leven, gecombineerd met de traditionele waarden van een dorp van vroeger. Er zijn tal van ecologische voorbeelden in dit project. Zo werd bij de bouw isolatiemateriaal van tweedehands textiel in het dak verwerkt. Ook werden restpartijen baksteen gebruikt.

Ecodorp 1