Duurzame donderdag bij Trebbe met Wouter Huuskes

Duurzaamheid. Een containerbegrip dat waardevol wordt wanneer er inhoud aan wordt gegeven. En dat doen onze collega’s iedere dag weer. Hoe ze dat doen, dat vertellen ze zelf in de serie Duurzame Donderdag. Vorige keer vertelde Edwin Heikens over duurzaamheid en legde een relatie met LEGO. Vandaag de eerste donderdag van het nieuwe jaar en voorlopig de laatste Duurzame Donderdag vertelt Wouter Huuskes over zijn visie op duurzaamheid en die heeft alles te maken met evenwicht en balans.

Wat is volgens jou duurzaamheid?

“Duurzaamheid in optima forma bestaat voor mij uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel is voor mij de mondiale herverdeling van welvaart. Daar bedoel ik geen geld mee maar echt welvaart en dat iedereen een acceptabel welvaartsniveau moet krijgen, een goede levensstandaard. Het tweede onderdeel is dat we komen tot gesloten kringlopen. Dat we respect hebben voor dat wat hier op aarde is, dat we de aarde niet uitputten en ecosystemen in tact blijven. De urgentie hiervan is voor mij groot.”

Hoe geef je invulling aan duurzaamheid in je werk?

“Ik hanteer in alles wat ik doe de principes van people, planet, profit. Ik vind dit een heel mooi startpunt om verder te werken aan een duurzame organisatie. Deze drie punten moeten in balans zijn met elkaar en neem ik mee in besluitvorming. Vanuit BestaandWonen werken we aan de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. In deze woningen is al veel energie en CO2 opgeslagen. Soms is het beter deze te laten staan dan te kiezen voor sloop / nieuwbouw. Vanuit de drie pijlers kijken we tot welke hoogte bestaand vastgoed door te exploiteren is, hoe lang dat kan en welke investering dat met zich meebrengt. We zoeken naar het evenwicht in betaalbaarheid en comfort voor de bewoner en de eigenaar. We kijken naar het efficiënt gebruik van grondstoffen en of dat circulair kan en we zorgen ervoor dat we er zelf een net rendement aan overhouden. Met een net rendement bedoel ik een acceptabel rendement, geen winstmaximalisatie. Ik geloof er zelfs in dat de maatschappij dat op termijn niet meer accepteert. De opwarming van de aarde kost ons meer dan wij nu denken en in de gaten hebben. Patronen en evenwichten veranderen. Dat gaat heel lang goed, totdat je over een bepaald kantelpunt bent en dan wordt het moeilijk om het om te buigen, daarom moeten we nu collectief starten met ombuigen.”

Wat is jouw duurzame toekomstwens?

“Zoals ik al eerder zei, duurzaamheid heeft voor mij met de herverdeling van welvaart te maken. Mijn wens is dan ook dat er een wereld ontstaat waarin de maatschappelijke waarde meer van belang is dan de financiële waarde. Een wereld waarin duurzaam gedrag versterkt wordt door de maatschappij. Dat lukt omdat het mensen echt wat oplevert, dat kan in de vorm van een goed gevoel door waardering vanuit de maatschappij zijn of omdat je net wat meer overhoudt. Om daar te komen wil ik het ‘willen’ en ‘kunnen’ in relatie tot duurzaamheid bij mensen versterken. Pas als mensen iets willen en kunnen dan gaan ze het ook echt doen, dat is een bewezen model vanuit de hoek van gedragsverandering. Ik weet zeker dat we met dit model iets kunnen en dat we moeten beginnen met mensen te stimuleren anders naar deze problematiek te kijken en daar ook naar te handelen.”

Wat is jouw duurzame tip?

Mijn duurzame tip is anders kijken en anders doen. Écht anders doen. Wees je bewust van je eigen mogelijkheden en invloed. Er wordt zoveel gedacht, gezegd en gepraat over duurzaamheid. Als we dit echt willen oplossen dan moeten we buiten de gebaande paden en bestaande kaders. We proberen angstvallig vast te houden aan het bestaande, ik denk dat dat simpelweg niet past binnen een duurzame samenleving waarin je niet langer uitput. Dat vraagt om een nieuw maatschappelijk waardemodel; naar mate je maatschappelijk meer bijdraagt, krijg je meer. Het is een spannende en ongelooflijk mooie tijd omdat bijna alles mogelijk is. Zet de invloed en mogelijkheden die je zelf hebt in voor een duurzamere samenleving.”