Duurzame donderdag bij Trebbe met Nico Blaauw

Duurzaamheid. Een containerbegrip dat waardevol wordt wanneer er inhoud aan wordt gegeven. En dat doen onze collega’s iedere dag weer. Hoe ze dat doen, dat vertellen ze zelf in de serie Duurzame Donderdag. Vorige week vertelde Wilfred Hoeve, hoofduitvoerder, over zijn visie op duurzaamheid en hoe hij dat vertaalt naar de bouwplaats. Vandaag neemt Nico Blaauw, hoofd techniek & duurzaamheid, het duurzame stokje over en dat hij een interessante visie op duurzaamheid heeft, dat mag geen verrassing zijn.

Wat is volgens jou duurzaamheid?

“Voor mij is duurzaamheid verantwoord omgaan met alles en iedereen. Dat betekent dat we moeten zoeken naar de meest optimale oplossing. Die zoektocht is vaak een spel tussen mens & aarde, regelgeving, betaalbaarheid en acceptatie. Bij ieder project liggen de accenten anders waarbij regelgeving het minimum bepaalt, maar soms ook een beperkende factor kan zijn.”

Hoe geef je invulling aan het begrip duurzaamheid?

“Binnen Trebbe maken we de scheiding tussen tijdelijke huisvesting en bouwen voor de eeuwigheid. Bij de eerste zetten we in op demontabel en herbruikbaar. Bij het bouwen voor de eeuwigheid kiezen we voor levensduurverlenging en het beperken van de onderhoudsvraag. Dit betekent dat we ervoor moeten zorgen dat een gebouw aanpasbaar moet zijn. Om dit te bereiken kijken we bijvoorbeeld naar het verminderen van het aantal in te storten leidingen. Daarnaast onderzoek ik continu optimalisaties binnen producten en processen. Rechtstreeks contact met fabrikanten, out-of-the-box denken en het slim combineren van bestaande oplossingen helpen daarbij. Privé neem ik ook veel initiatieven op het gebied van verduurzaming, zo is de fiets mijn belangrijkste vervoersmiddel, heb ik thuis onder andere een zonneboiler en pv-panelen en testte ik de beste plaats voor een CO2-sensor in mijn eigen woning.”

Wat is jouw duurzame toekomstwens?

“Mijn wens voor de toekomst is dat de uitdagingen die er liggen met betrekking tot CO2, uitputting en afval op wereldniveau worden opgelost. Dit kunnen we als Nederland niet alleen en zeker niet alleen binnen de bouw. Wij als Nederlandse bouwsector kunnen wel een kleine stap zetten door de handen ineen te slaan met de industrie en Nederlandse overheid en gezamenlijk oplossingen voor deze thema’s te bedenken.”

Wat is jouw duurzame tip?

“Durf verder te denken dan het wettelijk minimum en begin! Ga niet stil zitten, toon lef en doe meer.”

Volgende week vertelt Astrid Heilker, projectleider over haar visie op duurzaamheid en hoe zij dat vertaalt naar haar projecten, die zowel nieuwbouw als groot onderhoud betreffen.