Duurzame Donderdag bij Trebbe

Duurzaamheid. Een containerbegrip dat waardevol wordt wanneer er inhoud aan wordt gegeven. En dat doen onze collega’s iedere dag weer. Hoe ze dat doen, dat vertellen ze zelf in de serie Duurzame Donderdag. Hein Trebbe jr. bijt het spits af op, hoe kan het ook anders, de dag van de duurzaamheid.

Wat is volgens jou duurzaamheid?

“Voor mij is duurzaamheid dat de aarde, de mensen en de economische ontwikkeling duurzaam met elkaar in balans zijn en dat dus ook in de toekomst zo blijft. De keuzes die je vandaag maakt, moet je toetsen aan die drie elementen; aarde, mensen en economie. Kijk ook of het op de lange termijn blijft voldoen. Als dat alles met elkaar in evenwicht is, zetten we goede stappen naar de toekomst toe.”

Hoe geef je daar invulling aan in je werk?

“Onze ambitie is ‘Nederland mooier maken door het creëren van gezonde en duurzame leefomgevingen.’ Om dit meer concreet te maken, hebben we ons ten doel gesteld om minstens één project per jaar uitzonderlijk duurzaam uit te voeren. Dat maken we waar. Dit jaar leveren we een bijzonder duurzaam woon-zorgcomplex in Apeldoorn op, we nemen een project voor een circulaire woongroep in samenwerking met een corporatie in uitvoering, we leverden woningen op die we naar BENG hebben gerenoveerd en de komende jaren hebben we ambitieuze plannen. We werken vanuit veel langjarige, duurzame samenwerkingen, met collega’s die vaak een duurzame loopbaan binnen Trebbe doorlopen. Deze projecten zijn tot stand gekomen vanuit betaalbare oplossingen zowel initieel als tijdens de exploitatie en daarmee zijn het ook economisch gezien duurzame projecten. Intern zijn we volop bezig met bijvoorbeeld het verduurzamen van onze bouwplaatsen en ons wagenpark. Ik leef ook steeds een stapje duurzamer, hoewel ik er nog lang niet ben. Zo eet ik bijvoorbeeld minder vlees dan voorheen, gebruik substantieel minder plastic en kies voor duurzame alternatieven waar het mogelijk is. Dat geef ik mijn kinderen ook mee. Het zijn nog maar kleine stappen. Alles begint bij bewustwording. Zet van daaruit kleinere stappen, want meerdere kleine stappen vormen samen ook een grote stap. Daarnaast zet je vanuit kleine stappen makkelijker een grotere vervolgstap.”

Wat is jouw duurzame toekomstwens?

“Dat de aarde, mens en economie met elkaar in balans zijn. Om daar te komen moeten we nog grote stappen zetten, we plegen roofbouw op onze planeet en passen ons gedrag te langzaam aan. We moeten zuiniger met onze grondstoffen, materialen en spullen omgaan. Dat hangt nauw samen met een houding die ik gelukkig wel in steeds meer mensen herken. Toch zie je ook dat mensen met duurzame ideeën soms worden verguisd of uitgelachen als hun oplossing niet in één keer perfect werkt. The Ocean Cleanup van Boyan Slat oogst veel lof maar soms ook hoon. Dat vind ik heel erg jammer. Zij werken aan de toekomst van ons allemaal, geef hen alle ruimte om te pionieren en zaken uit te vinden en help ze om hun ideeën te verbeteren.”

Wat is jouw duurzame tip?

“Toon lef. Steek boven het maaiveld uit. Durf buiten de lijntjes te kleuren om een duurzamer doel te behalen en blijf zoeken naar duurzamere alternatieven. Wees je bewust van de noodzaak om duurzamer te leven en acteer daar ook naar. Iedere verandering begint met kleine stappen, weet dat jij daar invloed op hebt en gebruik die invloed.”

Volgende week neemt Bart Heijs het stokje over van Hein Trebbe en vertelt hij over duurzaamheid en dat heeft volgens hem alles te maken met toekomstbestendigheid en flexibiliteit.