deltaWonen en Trebbe starten bijzonder woningverbeteringsproject in Zwolle: ‘De energieproeftuin’

Begin september starten deltaWonen en Trebbe met de aanpak van 46 woningen in de wijk Berkum in Zwolle. Omdat het hier om een bijzonder woningverbeteringsproject gaat, doen zij dit onder een speciale naam: ‘De Energieproeftuin’. In de negen woningblokken worden verschillende combinaties van energiebesparende, energieopwekkende en energieopslag methoden getest. Doel: onderzoek doen naar de meest optimale verduurzamingscombinatie met oog voor bewonerscomfort.

Evert Leideman, directeur-bestuurder van deltaWonen: “Onze ambitie na 2020 gaat veel verder dan dat alle woningen een label B hebben. Een volgende stap is alle woningen gasloos of energieneutraal. Daarop sorteren we voor met deze pilot.”

Antje de Groot-Schuttert, directeur Trebbe Oost & Noord: “We staan in Nederland voor een enorme verduurzamingsopgave. Het is fantastisch dat wij in dit project van deltaWonen de kans krijgen te ervaren wat écht werkt: voor de energierekening en voor de bewoners.”

Verschillende combinaties

Er worden verschillende combinaties van zonnepanelen, energieopslag, installaties en isolatie toegepast. Zo worden er accu’s, warmtepompen en speciaal isolerend glas geplaatst. Het energieverbruik wordt gemonitord, zodat beoordeeld kan worden welke combinatie het beste resultaat oplevert. Criteria hierbij zijn: kosten, plaatsings- , onderhouds-, gebruikersgemak, energiebesparing en energiebewustwording. De woningen in Berkum zijn uitermate geschikt voor dit bijzondere project, omdat het om dezelfde woningen gaat, allemaal gebouwd in de jaren 60. Dit maakt de resultaten goed vergelijkbaar. Vanaf januari 2018 start de periode waarin de aangebrachte maatregelen gemonitord worden.

Alle woningen in 2024 minimaal label B

Met deze woningverbetering beoogt deltaWonen een belangrijk doel: in 2024 moet de hele woningvoorraad minimaal een energielabel B hebben. De woningen die het hier betreft, hebben op dit moment allemaal een E,F of G label. Na de woningverbetering hebben alle woningen een A+, A++ of zelfs A+++ label. De aanpassingen zorgen er voor dat de woningen uiteindelijk zeer energiezuinig of zelfs energieneutraal worden.

Samenwerking

deltaWonen, Trebbe en installatiebedrijf Loohuis deden het afgelopen jaar uitvoerig onderzoek naar verschillende verduurzamingsmethoden. Daarbij is ook een vertegenwoordiging van bewoners betrokken. De 46 woningen worden in december opgeleverd. Medio oktober organiseren deltaWonen en Trebbe samen een symposium om ook met collega corporaties, –bouwers en andere partners stil te staan bij de mogelijkheden en ontwikkelingen om bestaande sociale huurwoningen te verduurzamen.

Meer informatie over het woningverbeteringsproject? Voor de energieproeftuin is een speciale webpagina ontwikkeld, check: http://proeftuin.deltawonen.nl/