De Nieuwe Haghe I & II ingezonden voor Stadsbouwprijs Amersfoort

In Amersfoort wordt dit jaar weer de Stadsbouwprijs Amersfoort uitgereikt. Eén project van Trebbe is ingezonden; De Nieuwe Haghe I & II. Er kan gestemd worden op dit project voor de publieksprijs. Help De Nieuwe Haghe I & II aan de winst en breng jouw stem uit!

Over de Stadsbouwprijs Amersfoort

Projecten die de stad beter, mooier en gezonder maken zijn het waard om bekroond te wordenFASadE organiseert daarom de Amersfoortse Stadsbouwprijs 2022! Met de Stadsbouwprijs wil FASadE nieuw ontworpen ruimtelijke kwaliteit benadrukken en bij het grote publiek onder de aandacht brengen. Het draait daarbij om waardering vanuit een breed perspectief. Een goed project is meer dan de som der delen. Bij de waardering van projecten wordt niet alléén gekeken naar de schoonheid. Aandacht is er ook voor de bijdrage van een gebouw, plein, park of interieur aan bijvoorbeeld de publieke ruimte, de circulaire economie of de woningdiversiteit in Amersfoort

De Nieuwe Haghe I & II

Op de voormalige locatie sportfondsenbad aan de Bisschopsweg in Amersfoort verrees De Nieuwe Haghe I & II; twee gebouwen met 19 en 23 appartementen met parkeervoorzieningen op het maaiveld. Hoewel de opdracht helder geformuleerd was, namelijk; “twee woongebouwen met 42 sociale huurappartementen”, bleek de inpassing van de twee bouwvolumes op de locatie nog een hele uitdagende puzzel te zijn. Er moest rekening worden gehouden met bestaande bomen op de locatie waardoor er niet teveel geschoven kon worden met de bouwvlakken. Ook de eisen van de gemeente met betrekking tot parkeren en de vastgestelde duurzaamheidsuitgangspunten waren stevig te noemen. Door te investeren in een goede samenwerking, is er uiteindelijk een geslaagd plan gerealiseerd. De 42 appartementen zijn uitgevoerd in drie verschillende types, kennen een gebruiksoppervlak van circa 60 m2 en zijn bestemd voor de sociale huur. Mede door de liften in de gebouwen zijn de appartementen geschikt voor een brede doelgroep.
sportfondsenbad3
sportfondsenbad4