Circulair Toekomst Consortium wint circulaire proeftuin

Circulair Toekomst Consortium (CTC) is deze week als één van zes winnaars geselecteerd voor de proeftuin Drenthe Woont Circulair. Een proeftuin voor 100% circulaire bouw. Gestart door acht woningcorporaties uit Drenthe.

CTC schreef in op de tender met een collectief bestaande uit bouwers, verwerkers, biologen, uitvinders, techneuten, architecten, installateurs, studenten, communicatiedeskundigen en ingenieurs, dat ze voor de gelegenheid het Circulair Toekomst Consortium noemen. Af te korten als CTC, waarmee het ook staat voor ‘Cradle To Cradle’, en voor ‘Cut The Crap’. Meer nog dan de cirkel straks rond weten te maken, vindt CTC dat het groener moet, dat bronnen beter beschermd moeten worden, dat CO2-, stikstof- en andere vervuilingsniveaus omlaag moeten, en dat we collectief moeten zorgen voor (het herstel van) gezonde hoeveelheden insecten.

Circulair als een klok

CTC vindt dat de tijd dringt. Het consortium is vastberaden om samen met de corporaties en andere winnaars voor eens, en met name voor altijd, serieus werk te maken van circulariteit. Het kán. De visie van CTC is een schot voor de boeg over hoe. “Grondstofkringlopen sluiten en een footprint niet groter dan de zon de aarde energie geeft, zijn in onze optiek twee van de belangrijkste pijlers”, legt Wouter Huuskes, adjunct-directeur Trebbe, namens de winnende formatie uit. Andere fundamenten van de visie zijn volhoudbaar wonen, collectieve intelligentie en innovatie. Wouter Huuskes: “Door het betrekken van andere partijen, ook van buiten de branche, ontstaan er nieuwe, andere inzichten. Waarmee we versneld handen en voeten geven aan 100% circulaire bouw.”

Het vervolg

Medio december maakt Drenthe Woont Circulair bekend welk consortium met welke woningcorporatie en welke opgave aan de slag gaat.

Circulair Toekomst Consortium bestaat uit:

 • Trebbe
 • LKSVDD architecten
 • Dusseldorp
 • Prachtig
 • Avebe
 • VIAC
 • Rentmeester 2050
 • Bert Hellinger Instituut Nederland

De partners van Circulair Toekomst Consortium

 • Raab Karcher GreenWorks
 • ICS Adviseurs
 • St. W/E Adviseurs
 • NIBE
 • Wageningen University
 • H2all
 • RCPanels

 

Illustratie: Steven Gerrits, Graniet