Circulaire Doeners; een match made onder hoogspanning tijdens Drenthe Woont Circulair

De juiste match is de optelsom van ‘de klik’, heldere afspraken aan de voorkant, wederzijds vertrouwen én willen bijdragen aan het succes van de ander

Drenthe Woont Circulair. Een Drentse Proeftuin waar circulair wonen centraal staat. In deze proeftuin worden circulaire sociale huurwoningen betaalbaar, herhaalbaar en opschaalbaar ontwikkeld. Om daar te komen experimenteren woningcorporaties samen met marktpartijen met zes verschillende pilotprojecten. De Circulaire Doeners is één van de combinaties die samen werkt aan een nieuwe standaard voor bouwen en wonen. Maar hoe hebben die partijen elkaar gevonden? En is die match made onder hoogspanning bijna een jaar later nog een gelukkige? Hoog tijd voor een terugblik op de matchmaking met Michel Jager, programmamanager nieuwbouw bij Woonservice en Wouter Huuskes, directeur bij Trebbe.

Speeddating voor de ultieme match

Circulaire Doeners bestaat uit woningcorporatie Woonservice en het consortium Circulair Toekomst Consortium (CTC) of Cut the Crap, bestaande uit Trebbe, LKSVDD architecten, Dusseldorp, VIAC, Raab Karcher, Reintinfra, Jan Jacob Stam, Prachtig, WUR en NIBE. CTC deed destijds mee aan de uitvraag van Drenthe Woont Circulair. “De vraagstelling van Drenthe Woont Circulair en het bijbehorende ambitieniveau van de Drentse woningcorporaties sloten naadloos aan op de thema’s die wij binnen Trebbe onderzoeken en mee bezig zijn. Reden genoeg om een consortium te vormen met andere marktpartijen die erop exact dezelfde wijze in zitten”, blikt Wouter Huuskes terug. Na het selectietraject werd het consortium uitgenodigd om zichzelf als één van tien de partijen te presenteren. De presentatie verliep succesvol. “Ik was ontzettend trots dat we als consortium met inzet van zoveel mensen waren geselecteerd. Alle partijen waren buitengewoon kundig en de jury zeer ervaren.”

Maar op het moment dat de consortia denken dat ze thuis de overwinning kunnen vieren, worden ze uitgenodigd om direct door te gaan met speeddates. De volgende fase gaat van start; de matchmaking tussen woningcorporaties en de consortia. Matchmaking onder hoogspanning!

1200X627 Social media circulaire doeners(LINKEDIN)4
1200X627 Social media circulaire doeners(LINKEDIN)3

Matchmaking op basis van de klik

In korte sessies maken de consortia en de woningcorporaties nader kennis met elkaar, elkaars opgaves, wensen en ambities en het belangrijkste; onderzoeken of er een klik is. Na de speeddates kan iedereen een ‘voorkeurslijst’ indienen met wie ze de match wel willen maken. Michel blikt terug: “Wij hadden Circulair Toekomst Consortium op 1 staan. Om verschillende redenen: wij hadden een goede klik tijdens de speeddate, de grootte van het consortium met een enorme diversiteit aan bedrijven sprak ons aan. Wij wilden graag woningen realiseren met natuurlijke materialen. En CTC wil dat ook, wij waren erg enthousiast over hun visie op circulariteit.” Wouter onderschrijft de klik. “De speeddate verliep natuurlijk en soepel. Het was alsof we elkaar al kenden. Net als in het echte leven merk je al snel of je een klik hebt met iemand of niet. Bij Woonservice was hier absoluut sprake. Daarnaast is het fijn om te weten dat onze visies en eerste denklijnen met elkaar overeenkomen.” Na de speeddates volgt de matchmaking. Woonservice en CTC worden aan elkaar gematcht, op basis van de ingediende voorkeurslijsten, en gaan samen verder onder de naam Circulaire Doeners. Want dat willen we vooral DOEN.

 

Heldere afspraken aan de voorkant zorgen voor snelheid tijdens de planvorming

Circulaire Doeners stropen samen de mouwen op en gaan aan de slag met de ontwikkeling van de circulaire woning. Maar eerst worden goede afspraken gemaakt vertelt Michel. “We hebben aan het begin van onze samenwerking heldere afspraken gemaakt over de kosten. Door deze thema’s aan het begin duidelijk te hebben voorkom je gedoe achteraf.”  Wouter vindt dat je met een pilotproject niet kunt verwachten dat je ieder uur terugverdient en zo zit iedere partij eigenlijk in de wedstrijd. “Wij zien de pilot allemaal als investering in de toekomst en vooral om veel van te leren. Als grotere organisatie zoals Woonservice of Trebbe kun je die kosten gemakkelijker dragen en heb je ruimte om te investeren in ontwikkeling en innovatie.” De partijen die echt afhankelijk zijn van hun uren of iets minder groot van omvang zijn worden betaald door Woonservice en Trebbe. “Wel kiezen deze partijen ervoor om tegen kostprijs te werken”, vertelt Michel. Doordat het consortium vooraf randvoorwaarden vastlegt, verliest het tijdens de planvorming geen tijd meer aan het maken van afspraken en uitzoeken wat wel en niet van elkaar verwacht mag worden. En dat komt de snelheid maar zeker ook de samenwerking ten goede.

1200X627 Social media circulaire doeners(LINKEDIN)2
1200X627 Social media circulaire doeners(LINKEDIN)

Samenwerking is wederzijds vertrouwen

Als de ‘harde’ kant van de samenwerking vastligt, start daadwerkelijk de samenwerking. En zoals het project al anders is dan anders, is de vorm van de samenwerking ook anders. Er is geen sprake van een traditionele opdrachtgever- opdrachtnemer verhouding vindt Wouter. De samenwerking is niet vastgelegd in contracten, maar rust op de wil samen iets moois neer te zetten. “Wij kiezen er als team voor de samenwerking te waarborgen door wederzijds vertrouwen”, vult Michel aan. Een samenwerking moet groeien, maar de klik en de afspraken zorgen voor een stabiele basis en een vliegende start. “Onze samenwerking kent geen geheimen. We zijn partners die samen deze pilot willen laten slagen. En er een hoop van willen leren. Alles is bij ons bespreekbaar. En tegelijkertijd doen we dat vanuit goede harmonie”, vertelt Michel. “In onze samenwerking zit veel energie en brengt zoveel ideeën en kennis bij elkaar. En dat gebeurt ook nog eens vanuit een hele prettige sfeer.” Wouter is het hiermee eens en vertelt dat volgens de BOUWbrigade van NICE Circulaire Doeners het consortium is waar het meest gelachen wordt. En tegelijkertijd is het doel serieus én binnen handbereik. “Doordat wij willen bijdragen aan elkaars succes én dat van de huurder, verandert de rolverdeling en werk je als partners samen aan gemeenschappelijke doelen. Ik ben ervan overtuigd dat we die ook samen gaan halen. Een betaalbare, opschaalbare en herhaalbare circulaire woning waar de huurder straks gezond en met veel comfort woont.”

De volgende keer gaan we dieper in op het meervoudig waardemodel. De onderlegger van de circulaire woning waarbij waarde een hele andere betekenis krijgt dan alleen de financieel economische waarde.

Nú is het moment om circulair te bouwen

Wij zijn de Circulaire Doeners. Wij dragen bij aan elkaars succes. En geloven dat we zo een circulaire bouweconomie kunnen realiseren. Wij gaan het gewoon doen! Met opgestroopte mouwen werken wij aan sociale, circulaire en betaalbare huurwoningen. Waar mensen gezond en met veel comfort kunnen wonen. Volg je ons in deze ontdekkingstocht?

De Circulaire Doeners

  • Woonservice
  • Trebbe
  • LKSVDD
  • Dusseldorp
  • Viac
  • RaabKarcher
  • Reintinfra
  • Jan Jacob Stam