Trebbe start bouw De Tuinen van Krispijn Dordrecht

‘Met De Tuinen van Krispijn komt Oud Krispijn verder tot bloei’

Eind februari werd met het slaan van de eerste paal de bouw ingeluid van De Tuinen van Krispijn in Dordrecht. De Tuinen van Krispijn is een eigen ontwikkeling van Trebbe die bestaat uit 51 duurzame koopwoningen aan de Patersweg in de wijk Oud Krispijn in Dordrecht. Met De Tuinen van Krispijn geeft Trebbe invulling aan de vraag naar goede, duurzame koopwoningen. Naar verwachting krijgen de laatste bewoners de sleutel van hun nieuwe woning eind dit jaar nog.

Wethouder Marco Stam: “Met dit mooie project naderen we echt de voltooiing van Oud-Krispijn. Er zijn weinig wijken die zo mooi zijn verbeterd, van de restauratie van de Mauvebuurt tot de nieuwbouw langs de Patersweg. Dit is echt weer een populaire wijk in Dordrecht, kijk maar hoe snel deze woningen verkocht zijn. Het zijn niet alleen mooie en gevarieerde woningen,  maar er is ook goed rekening gehouden met de klimaatverandering. De Tuinen van Krispijn is een toepasselijke naam voor zo'n groen project."

Johan Bombach, directeur Trebbe Wonen: “Het is prachtig dat wij opnieuw een mooie bijdrage kunnen leveren aan de herstructurering van Oud Krispijn. Met De Tuinen van Krispijn brengen wij Oud Krispijn verder tot bloei. De woningen zijn energieneutraal en onderhoudsarm. Maar duurzaamheid reikt hier verder. Deelmobiliteit maakt onderdeel uit van het plan evenals klimaatadaptieve oplossingen zoals groen parkeren, regenwaterberging en groene daken. En De Tuinen van Krispijn is een duurzame plek om te wonen omdat deze door de grote diversiteit aan woningtypes toegankelijk is voor een brede doelgroep. De Tuinen van Krispijn wordt een hele fijne plek om duurzaam te wonen.”

Eerste paal Tuinen van Krispijn
Vogelvlucht Tuinen van Krispijn website

Wijkvernieuwing Oud Krispijn

De locatie aan de Patersweg is gelegen in Oud Krispijn. Oud Krispijn is een wijk direct ten zuiden van de binnenstad van Dordrecht. Het is de eerste stadsuitbreiding ten zuiden van de spoorlijn Dordrecht-Rotterdam. De wijk is grotendeels gebouwd in de jaren dertig volgens de tuinstadgedachte met bomenrijke singels, gekromde lanen, zichtassen op de Grote Kerktoren, voortuinen met hagen en een rijke architectuur. De laatste jaren is veel geïnvesteerd om de leefbaarheid van de wijk te verbeteren door middel van renovatie, het verminderen van het aantal huurwoningen door sloop en deze vervangen door nieuwbouw in overwegend de koopsector. Naast het verbeteren van de woningvoorraad heeft er ook een grote investering plaatsgevonden in het openbare gebied: er is meer ruimte gecreëerd voor groen, speelruimten en parkeren.

Patersweg Dordrecht; De Tuinen van Krispijn

Na de ontwikkeling en realisatie van de eerste fase Patersweg Dordrecht is Trebbe opnieuw als partner geselecteerd door gemeente Dordrecht voor de ontwikkeling en realisatie van de tweede fase Patersweg. Het plan, naar een ontwerp van A3 Architecten, bestaat uit 51 woningen. Met een warme gemêleerde steen, grote raamvlakken en een zorgvuldige detaillering refereert het plan aan het frisse en open karakter van de vroeg naoorlogse woningbouw. Ook de diepe voortuinen en de groene erfscheiding dragen hieraan bij. Hierdoor krijgt het plan zijn eigen identiteit en sluit het tegelijk mooi aan bij de omliggende omgeving. Naast een goed doordacht ontwerp is ook zorgvuldig nagedacht over duurzaamheid. De woningen zijn energieneutraal en deelmobiliteit maakt onderdeel uit van het plan. De Tuinen van Krispijn wordt een klimaatadaptieve leefomgeving. Het groen parkeren en groene daken op de houten bergingen zijn hier concrete vertalingen van. Door een rijke diversiteit in woningtypes aan te bieden, is De Tuinen van Krispijn bereikbaar voor een brede doelgroep. De bouw is inmiddels gestart, naar verwachting wordt de laatste woning eind dit jaar opgeleverd.

Tuinen van Krispijn – valeriaan
Tuinen van Krispijn – koriander