Bouw De Bloei van Krispijn Dordrecht feestelijk van start

“Krachtige impuls voor Oud Krispijn”

Op donderdag 14 maart jl. hebben toekomstige bewoners van De Bloei van Krispijn in Dordrecht onder toeziend oog van wethouder Marco Stam (gemeente Dordrecht), en Johan Bombach (directeur bij Trebbe) de bouw van hun nieuwe buurt officieel gestart. Zij mochten in de kruipruimte van hun eigen woning een fles met persoonlijke boodschap begraven.

Wethouder Marco Stam: “De wijk Oud Krispijn is de afgelopen vijftien jaar fantastisch opgeknapt, met veel nieuwbouw en renovatie. Dit project bij de Patersweg is een mooie en gevarieerde aanvulling op het woningaanbod, met huur- en koopwoningen. De Bloei van Krispijn is echt een toepasselijke naam in een wijk die groeit en bloeit.”

Johan Bombach: “Met De Bloei van Krispijn voegen we goede en duurzame huur- en koopwoningen toe aan Dordrecht, daarmee geven we invulling aan de almaar groeiende vraag naar goede, betaalbare en duurzame huisvesting. Daarnaast geven we met dit plan een krachtige impuls aan de wijk Oud Krispijn.”

Over De Bloei van Krispijn

De Bloei van Krispijn is een uniek project van in totaal 76 woningen. De woningen zijn gesitueerd aan de Patersweg in Oud Krispijn, een wijk direct ten zuiden van de binnenstad van Dordrecht. De wijk is grotendeels gebouwd in de jaren dertig volgens de tuinstadgedachte. De laatste jaren is veel geïnvesteerd om de leefbaarheid van de wijk te verbeteren. Naast het verbeteren van de woningvoorraad heeft er ook een grote investering plaatsgevonden in het openbare gebied: er is meer ruimte gecreëerd voor groen, speelruimten en parkeren.

Over de woningen; duurzaam wonen in Oud Krispijn

De Bloei van Krispijn bestaat uit 76 woningen. 38 woningen zijn bestemd voor de koop en zijn inmiddels verkocht. De resterende 38 woningen worden afgenomen door Amvest en zijn bestemd voor de vrije sector huur in het middeldure segment. A3 Architecten maakte het ontwerp voor de 76 woningen. Met een lichte steen, grote raamvlakken en een zorgvuldige detaillering refereert het plan aan het frisse en open karakter van de vroeg naoorlogse woningbouw. De woningen zijn met een epc van 0,0 duurzaam te noemen, zeer royaal en bestaan uit drie lagen. Enkele woningen zijn voorzien van een ruim dakterras, alle woningen beschikken over een grote tuin. De groene binnenhoven worden gemeenschappelijk, in elk hof komt een oplaadpunt voor elektrische auto’s.

Over de ontwikkeling en de bouw van De Bloei van Krispijn

De Bloei van Krispijn is een eigen ontwikkeling van Trebbe. De locatie verkreeg Trebbe vanuit een prijsvraag van gemeente Dordrecht. In het voorjaar van 2018 startte de verkoop van de 38 woningen. De woningen zijn ontwikkeld en worden gerealiseerd volgens BasisWonen, het concept van Trebbe voor grondgebonden woningen. De bouw is begin dit jaar gestart, de laatste woning wordt naar verwachting eind dit jaar of begin volgend jaar opgeleverd.