Blokhoeve in beweging

Unieke ontwikkeling maakt wijk compleet

Hoeverijk. Dat is de naam voor de ontwikkeling van het laatste deel van de wijk Blokhoeve in Nieuwegein. Dinsdag 7 mei jl. tekenden de gemeente Nieuwegein, ontwikkelaar VOF Trebbe / Lunee en corporatie Jutphaas Wonen een overeenkomst. Nu kunnen de ideeën voor woningen, een supermarkt, een klim- en bergsportcentrum, horeca, fitnesscentrum en groen verder worden uitgewerkt.

“Hoeverijk is niet alleen voor bewoners van de wijk Blokhoeve een mooie ontwikkeling. Ook voor overige bewoners in onze gemeente en zelfs daarbuiten”, vindt wethouder Hans Adriani. “Het wordt een aantrekkelijke plek om te wonen, leven, werken, leren, sporten en ontspannen. Het plan is een logische stap in het afbouwen van de wijk Blokhoeve en voorziet in de woonbehoefte.”

Samen optrekken

Hein Trebbe jr. en Arthur van Neerijnen, VOF Trebbe / Lunee, zijn trots op de bereikte mijlpaal. “Hoeverijk is het bewijs dat je met een open houding en samenwerking verder komt. Het was een uitdaging om een programma te ontwikkelen dat stedenbouwkundig en planologisch goed in het gebied past en waarbij rekening is gehouden met de belangen van alle verschillende betrokkenen. Met Hoeverijk is dat ons goed gelukt.” De wijkbewoners zijn betrokken bij de ontwikkelingen en blijven ook in de toekomst aangehaakt bij de uitwerking van de plannen. De architecten gaan binnenkort aan de slag met de ontwerpen.

Woonruimte voor jongeren

Met de bouw van 62 koopwoningen, 50 studio’s en 65 sociale huurappartementen sluiten de plannen voor Hoeverijk goed aan bij de Woonvisie en de Toekomstvisie van de gemeente. Er is in de plannen rekening gehouden met starters op de woningmarkt. Jongeren kunnen in Hoeverijk behalve wonen ook werken, leren en sporten. “Voor Jutphaas Wonen is het gevarieerde aanbod in de type en grootte van de sociale huurwoningen in een dynamische omgeving een waardevolle aanvulling voor de woningvoorraad. Hiermee kunnen we jongeren maar ook oudere woningzoekenden bedienen”, aldus Marco van Dijk, Hoofd Wonen en Vastgoed bij Jutphaas Wonen.

Breed aanbod

In Hoeverijk komen ook een toonaangevend klim- en bergsportcentrum van Mountain Network, Aldi supermarkt, een ABC Restaurant en een fitness. Voor alle inwoners van Nieuwegein wordt Hoeverijk een plek om te ontspannen en te sporten. Ook een fysiotherapiepraktijk en een buitenschoolse opvang zijn onderdeel van de plannen.

Uitwerking van de plannen

Nu de overeenkomst is getekend kan de ontwikkelaar verder met de uitwerking van de plannen. De gemeente heeft hiervoor een aantal aandachtspunten vastgesteld. Voor de uitgewerkte plannen volgt een bestemmingsplantraject met officiële inspraakmomenten. Uiteraard is ook het aanvragen van vergunningen hier onderdeel van.