Bewoners blij met wijkvernieuwing Tinnegieter Harderwijk

98% van de bewoners stemt in met de vervangende nieuwbouw

Woningcorporatie UWOON en ontwikkelende bouwer Trebbe zijn blij met de reacties van de huidige huurders op de wijkvernieuwingsplannen voor de wijk Tinnegieter in Harderwijk. Maar liefst 98% van de huidige bewoners stemmen in met de vervangende nieuwbouw. Daarnaast heeft zelfs 100% ingestemd met de werkzaamheden om 5 woningen aan de Bernhardlaan energiezuiniger te maken.

60 eengezinswoningen aan de Marijkelaan en Margrietlaan zijn verouderd en voldoen niet meer aan de kwaliteitseisen van deze tijd. Daarom is al in 2016, samen met bewoners, gestart met de ontwikkeling van een wijkvernieuwingsplan. Dit plan is uitgewerkt aan de hand van wensen van (buurt)bewoners, een klankbordgroep en de gemeente. Op 20 februari jl. is tijdens een informatiebijeenkomst het uiteindelijke plan gepresenteerd.

Het plan: 78 nieuwbouwwoningen

Uit eerdere gesprekken bleek dat (buurt)bewoners behoefte hebben aan meer keuze in het woningaanbod. Daarbij wensten ze meer parkeerplaatsen en groen in de wijk. Om dit te realiseren maken de huidige 60 eengezinswoningen plaats voor 78 energiezuinige en gasloze woningen, naar een ontwerp van De Bruin Architecten uit Zwolle. De 18 extra woningen zijn goed nieuws voor woningzoekenden in Harderwijk. Het aanbod bestaat uit 21 eengezinswoningen, 31 appartementen, 18 beneden-bovenwoningen en 8 levensloopbestendige woningen. Zo is er voor elk wat wils.

Energiezuinig wonen

Naast de wijkvernieuwing hebben alle bewoners van de Bernhardlaan 2 t/m 10 (e) ingestemd met het energiezuinig maken van hun woning. De huizen krijgen nieuwe daken, HR++ glas, vloer- en spouwisolatie, en een energiebesparend ventilatiesysteem.

Planning

UWOON heeft Trebbe opdracht gegeven voor verdere uitwerking van de wijkvernieuwing inclusief de bewonerscommunicatie en – begeleiding. Naar verwachting worden de eerste nieuwe woningen in het derde kwartaal van 2021 opgeleverd. Als alles volgens plan verloopt is het volledige project in 2023 afgerond.