Aangescherpte brandveiligheidseisen appartementencomplexen: is uw bezit brandveilig?

“De regelgeving omtrent brandveiligheid van appartementsgebouwen is naar aanleiding van de grote flatbrand in Londen aangescherpt [Red. Flatbrand Grenfell Tower 2017]. Dat heeft grote gevolgen voor bestaande woongebouwen. Wij merken dat een aantal corporaties dit actief oppakt, maar er ook opdrachtgevers zijn die zich nog niet bewust zijn van de gevolgen die dit heeft voor hun bezit.” Aan het woord is Wouter Groenhof projectleider bij Trebbe BestaandWonen. Wouter spreekt uit ervaring nu hij voor woningcorporatie Ons Huis in Apeldoorn naast verduurzamings- werkzaamheden óók de brandveiligheid van de flat aan de Boterbloem verbeterd.

Goede samenwerking leidt tot snel en prettig proces

Wouter: “De flat heeft één trappenhuis. Als er maar één vluchtroute is, gelden er strenge regels voor deuren en wand- en vloerafwerking om rookontwikkeling te beperken en voldoende tijd te bieden om te vluchten bij brand. Dit gaat verder dan de 30 minuten brandwerendheid. Juist een logische en heldere vluchtroute is daarin van belang. De gemeente Apeldoorn is alert op deze aangescherpte regelgeving en wijst eigenaren hier actief op. De goede samenwerking zorgde voor een snel en prettig proces waardoor de flat nu niet alleen duurzaam maar ook brandveilig is.”

Breed en multidisciplinair

“De rol die Trebbe inneemt in dit soort trajecten is breed en multidisciplinair”, vervolgt Wouter. “Je kan een dergelijk traject eigenlijk opsplitsen in drie onderdelen. Het organiserende deel; waarin de afstemming tussen de gemeente, opdrachtgever en bouwer plaatsvindt. De technische en uitvoerende fase. Dit is de fase waarin de eisen worden vertaald naar een bouwkundig plan en worden uitgevoerd. En minstens zo belangrijk het sociale aspect; de instructie naar de bewoners, dat voor de brandveiligheid voor gebouwen minstens zo belangrijk is. Trebbe kan hierin alle drie de onderdelen voor haar rekening nemen. Hierdoor blijft de coördinatie bij één partij en dat is voor de opdrachtgever wel zo overzichtelijk.”

De oproep van Trebbe

De oproep van Wouter namens Trebbe? “De verduurzamingsopgave is belangrijk, maar vergeet bij het maken van een projectplan de brandveiligheid niet! Laat je informeren en zoek de samenwerking op met partijen die hier ervaring mee hebben”.

Meer weten?

Neem contact op met Wouter Groenhof via groenhof@trebbe.nl of 088 259 03 96.