200 tijdelijke huurwoningen in Groot Driene in Hengelo

“Fijne woningen met ruimte voor ontmoeting”

Voor jongeren, studenten en spoedzoekers is het momenteel moeilijk om betaalbare en geschikte woonruimte te vinden. Gemeente Hengelo, woningcorporatie Welbions en ontwikkelcombinatie Leyten-Trebbe slaan de handen ineen om snel enige verlichting op de woningmarkt te brengen. Het resultaat is dat er 200 tijdelijke huurwoningen worden geplaatst op de voormalige ROC-locatie aan de Sportlaan Driene in Hengelo. Naar verwachting kan in het najaar van 2022 met de voorbereiding en plaatsing van de woningen gestart worden. De eerste bewoners krijgen dan in het voorjaar van 2023 de sleutel van hun woning.

ondertekening flexwoningen
Flexwoningen Driene

Tijdelijke huurwoningen; zelfstandig wonen met ruimte voor ontmoeting en collectiviteit

De woningen worden gerealiseerd op het terrein van het voormalige ROC. De woningen worden in een u-vorm rondom een centrale tuin geplaatst. Deze binnentuin wordt ingericht in samenspraak met de toekomstige huurders. Daarnaast richt Welbions een collectieve ontmoetingsruimte in waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten, en waar de beheerder aanwezig is. Iedere woning is 28 m2 en bestaat uit een woongedeelte, slaapgedeelte, badkamer, keuken en buitenruimte. De huurprijs moet nog vastgesteld worden, wel komt deze onder de huurtoeslaggrens. Hoe de toewijzing van de woningen precies gaat, wordt binnenkort bekend. Folkert Leijten van Leyten: ”Hoewel het voormalig ROC in de afgelopen jaren in gebruik was als bedrijfsverzamelgebouw kan deze plek wel een impuls gebruiken.”

ondertekening flexwoning
Driene flexwoningen

Tijdelijke huurwoningen; groen, goed ingepast in de omgeving

Door juist voor de locatie aan het einde van Sportlaan Driene te kiezen, wordt dit weer een levendige omgeving. Hein Trebbe jr., directeur bij Trebbe, is trots op het behaalde resultaat. “De huisvesting van soortgelijke woningen in Enschede was voor studenten. Hier in Hengelo kunnen we ook jongeren helpen die in de knel zitten thuis. Op de voormalige ROC-locatie kunnen zij een fijne woning vinden, waar ook ruimte is voor ontmoeten.” Op aangeven van de omwonenden worden de woningen straks groen gemaakt, enerzijds door de gevels een groene kleur te geven maar ook door beplanting.