Corona update 29 maart 2020 – Succes deze week

We staan vlak voor het begin van de derde werkweek waarin de strikte maatregelen in de strijd tegen het coronavirus gelden. Het is een spannende en belangrijke week. Maandag wordt het protocol voor de bouwplaatsen gepresenteerd. Dinsdag wordt besloten wat er gaat gebeuren met het maatregelenpakket dat van kracht is tot 6 april. Natuurlijk informeren wij je over eventuele wijzigingen en aanpassingen.

Als we terugkijken op de afgelopen twee weken dan is het ons, in ons werk, meegevallen. We hebben ‘nog’ maar één bouwplaats moeten sluiten. Verder hebben we overal nog min of meer door kunnen werken, op de ene bouwplaats beter dan de andere. Wij weten dat dit veel vraagt van ons allemaal. Het is drukken om de productie, in zowel de voorbereiding als de uitvoering, op peil te houden. Maar met veel passen en meten en overleg met onze opdrachtgevers, bouwpartners en leveranciers lukt het vooralsnog behoorlijk goed.

Er leven vragen als hoe gaat het nu met Trebbe? Het is een spannende tijd. We waren het jaar goed begonnen en onze portefeuille zag er goed uit. Nadat het coronavirus Nederland bereikte zijn er heel snel maatregelen getroffen die we allemaal dagelijks ondervinden. De gevolgen voor onze orderportefeuille kunnen we nu nog niet overzien. Om op de huidige en toekomstige situatie te kunnen meebewegen is het van belang dat we helderheid krijgen over hoe het virus en de bijbehorende maatregelen zich verder ontwikkelen. En hoe de markt daarop gaat reageren. We hadden met ons ondernemingsplan al ingezet op betaalbaar bouwen, we verwachten dat dit straks van nog groter belang wordt. Daarom investeren we daar nu nog meer tijd en energie in, zodat we proactief en snel kunnen handelen zodra we meer duidelijkheid hebben.

Voor nu doen we, in elk geval de komende week maar ook de periode erna, wederom een beroep op jullie inzet, flexibiliteit en creativiteit. We vragen jullie nogmaals om alle maatregelen goed op te volgen voor je eigen gezondheid, die van anderen en de continuïteit van ons bedrijf. En let een beetje op elkaar en blijf aardig voor elkaar. Samen zetten we ook deze week weer de schouders eronder! Samen gaan we ervoor!

Hein Trebbe sr. & Hein Trebbe jr.