SCM: Een hernieuwde kennismaking

Waarom SCM?

Bij Trebbe BasisWonen – conceptueel werken we aan continue verbetering van het concept, proces en de woningen. Dit doen we, samen met onze co-makers, gestructureerd vanuit het supply chain management team. Het ultieme doel van SCM is het verhogen van de klantwaarde, daarnaast gaat SCM ook over samenwerken en meer plezier voor de partijen die met elkaar samenwerken.

Hoe werken we vanuit SCM?

Om hier concreet handen en voeten aan te geven hebben we vorig jaar samen met onze co-makers een ketenvisie opgesteld. Vanuit de missies, visies en kernwaarden van de co-makers en Trebbe stelden de bedrijven de ketenvisie op. Een stevige ketenvisie gebaseerd op de vier pijlers klant centraal, vertrouwen, samenwerking en ketenresultaat maakt het co-makership toekomstbestendig. De ketenvisie geeft een duidelijke richting aan de koers die we samen willen varen. En het moet ons helpen ons doel te bereiken.

Waar werken we aan vanuit SCM?

Vanuit de ketenvisie zijn een aantal doelstellingen opgesteld waar we het komende jaar aan werken.

  • We gaan aan de slag met de basisstabiliteit van BasisWonen (conceptueel) dit doen we door het komende jaar extra aandacht te hebben voor de smileyborden, kwaliteitsborging door de co-makers zelf, de inzet van KYP vergroten en de standaardisatie van de handboeken. Dit draagt bij aan de pijlers klant centraal, vertrouwen, samenwerking en het ketenresultaat. Hoe precies? Dat leggen we een volgende keer uit.
  • We geven een vervolg aan het Ritme-experiment door in de ruwbouw het werken met multidisciplinaire teams verder door te voeren. Hiermee vergroten we onze leverbetrouwbaarheid en dat draagt bij aan de klant centraal, samenwerking en het ketenresultaat
  • We draaien het komende jaar verschillende pilots met prefabricatie van onderdelen, zoals de prefab meterkast en zoals het nu lijkt nemen we eind dit jaar een eerste project met prefab geveldelen in uitvoering. Hiermee vergroten we onze leverbetrouwbaarheid en dat draagt bij aan de klant centraal, samenwerking en het ketenresultaat.
  • We willen onze collega’s beter betrekken bij het SCM, daarom gaan we elke maand communiceren over de onderwerpen waar we aan werken.

Wie maken onderdeel uit van het SCM-team?

Het SCM-team bestaat uit een afvaardiging van onze co-makers en Trebbe. Vanuit Trebbe wordt het SCM aangejaagd door Joris Deley, supply chain manager, Marcel Egberink is aangesloten vanuit zijn functie als adjunct-directeur. Dirk Broekhuis vertegenwoordigt de projectmanagers. De werkvoorbereiding is vertegenwoordigd door Hans Peter Ringnalda en Dominque Hasselbaink. Jurg-Sander de Graaf behartigt de belangen vanuit de uitvoering. Patrick Peet kijkt mee vanuit zijn verantwoordelijkheid voor de productie van BasisWonen.

Heb je vragen of ideeën?

Dan kun je dat melden bij Joris Deley, via 088 259 0224 of deley@trebbe.nl