Zwolle Het Gildenhof

Opdrachtgever(s)

  • Trebbe

Locatie

  • Zwolle

Status

  • Ontwikkeling

Het Gildenhof Zwolle

Kracht: binnenstedelijke herontwikkeling, integrale gebiedsontwikkeling, herstructurering, duurzaam, gezond, collectiviteit en ontmoeting staan centraal, een thuis voor iedereen, participatie

In de Spoorzone in Zwolle ontwikkelt Trebbe samen met Dura Vermeer het Gildenhof. Hier komen straks ruim 240 duurzame, gezonde woningen in een fijne, natuurinclusieve omgeving waarin ontmoeting en collectiviteit centraal staan.

Over de gebiedsontwikkeling het Gildenhof

De ontwikkelcombinatie Trebbe-Dura Vermeer heeft het Gildenhof verworven uit een uitvraag van gemeente Zwolle. De ontwikkeling van de Hanzebadlocatie naar het Gildenhof is één van de eerste concrete stappen in de ontwikkeling van de Spoorzone naar dit nieuwe en levendige gebied. De locatie ligt op loopafstand van het station, te midden van kantoorgebouwen en woningen.

Een thuis voor iedereen

Gildenhof wordt een nieuw stedelijk gebied, waar het goed en betaalbaar wonen is. Met 242 woningen voor diverse doelgroepen zoals starters, gezinnen en senioren. In het plan is plek voor sociale huur, middenhuur en sociale koop.

Goed ingepast in de omgeving

De architectuur is geïnspireerd op het heden en verleden. Vormgegeven met een familie van losstaande gebouwen in een stadspark. De brede verschijning in architectuur van de gebouwen toont het diverse programma. De architectuur alsook de schaal en maat zijn afgestemd op de omgeving. De hoek-verdraaiing van Hanze Oost wordt in het Gildenhof doorgezet om een ruimtelijke meerwaarde in zichtlijnen en openheid te creëren. Daarbij geven zij een beeld van verscheidenheid in programma, beleving en architectuur.

Integrale ontwikkeling

Het gebied maakt integraal onderdeel uit van de gebiedsontwikkeling. Het park, dat al op deze locatie begint met het Gildenpark en is verbonden met het Koggepark, wordt de groene ruggengraat van de Spoorzone. Het Gildenhof wordt een locatie waar het goed en betaalbaar wonen is. Het landschap is geïnspireerd op de typisch Zwolse IJsseldelta. Gekenmerkt door uiterwaarden als waterbuffers, met bloemrijke weelderige graslanden en overstromingsgebieden met geclusterde en solitaire bomen. Het koppelen van de watergangen zorgt voor de verbetering van de waterkwaliteit in het gebied. En dat door de stedelijke uiterwaarden realiseren we hele hoge natuurwaarden. Goed voor natuur, mens en dier!

Zorgvuldig met de buurt

De herontwikkeling van het Gildenhof naar een unieke, natuurinclusieve leefomgeving is een zorgvuldig traject waarin samen met omwonenden wordt opgetrokken. Hiermee sorteert Trebbe ook al voor op de nieuwe omgevingswet. Zo worden er verschillende momenten en bijeenkomsten voor de omwonenden georganiseerd om hun input op te halen. Hierbij valt te denken aan digitale bijeenkomsten om input uit de buurt op te halen.

Het Gildenhof is nog volop in ontwikkeling. Op de hoogte blijven? www.hetgildenhof.nl.

Deel dit project op social media