Onderwijsgebouw X Campus Zwolle

Kracht: A-label, hergebruik materialen, composiet gevel, transparant en flexibel

Nieuwbouw van een onderwijsgebouw op de campus van Christelijke Hogeschool Windesheim in Zwolle. Het onderkomen voor studenten en medewerkers van de School of Media en de School of Business & Economics ligt parallel aan het spoor. Op de begane grond is een parkeervoorziening voor 315 auto’s. Hierdoor beginnen op één hoog de lokalen en andere onderwijsvoorzieningen. De tussenruimte (de plint) die ontstaat, is bestemd voor hoorcollegezalen, winkels, kantines en andere faciliteiten. Verder heeft het gebouw een stalling voor 537 fietsen. De nieuwbouw heeft een verbinding met de bestaande onderwijsgebouwen op de campus.

Het nieuwe schoolgebouw is het eerste gebouw in Nederland dat met een composiet gevel is uitgevoerd. De geprefabriceerde kunststof gevel is licht van gewicht en heeft een zeer hoge isolatiewaarde. Gebouw X dankt zijn naam dan ook aan zijn gevel met spannende en speelse lijnen. De opmerkelijke gevel bestaat uit een hulsel van witte kunststof elementen van twaalf meter lang. Hierin zijn drieduizend driehoekige ruiten verwerkt, waardoor een X-vormig patroon ontstaat.

De nieuwbouw is dan ook een zeer transparant gebouw dat door een vide als het ware in tweeën geknipt wordt. Dit zorgt voor oriëntatie en overzicht. Door de vide stroomt het daglicht naar binnen tot in het hart van het gebouw. De verschillende vleugels van het complex zijn in hoogte een halve verdieping ten opzichte van elkaar versprongen en gekoppeld met loopbruggen. Door de “split-level”-structuur die zo ontstaat, wordt de verbinding tussen de verschillende lagen van de vleugels gemakkelijker. Via de loopbruggen, die als dynamische accenten dwars door het atrium steken, kunnen gebruikers tussen de verschillende vleugels en niveaus heen zigzaggen.
En dan is er nog het atrium, dé centrale plek van het gebouw. Het genereuze atrium geeft ruimte aan ontmoeting en maakt zichtlijnen tussen alle verschillende vloeren mogelijk. Zonlicht dringt er diep het gebouw in. ‘Kenniscirculatie door ontmoeting’ is een van de kernwaardes van de school en is in gebouw X, met haar vele visuele relaties en fysieke ontmoetingsplekken, bijna letterlijk voelbaar.

Bubbledeckvloeren
Het gebouw heeft bubbledeckvloeren. Dat zijn lichtgewicht betonvloeren met kunststof bollen, gevuld met lucht. Elke bol heeft een inhoud van 24 liter. Dat levert een gewichtsreductie van ± 55 kg per bol op. Alleen de 10.700 bollen die in de begane grondvloer zijn verwerkt, leveren daarmee al een gewichtsbesparing op van 590 ton. Daardoor werd het mogelijk een grotere overspanning aan te brengen, wat handig is voor de vrije indeelbaarheid van het gebouw.

Duurzaamheidsaspecten
Hoog is ingezet op isolatie, slim hergebruik van materialen en energieopwekking. Elementen die de duurzaamheid van gebouw X bepalen in combinatie met de flexibele en compacte opzet van het gebouw. Ook de klimaat- en verlichtingsinstallaties spelen hierbij een rol. Warmte wordt opgewekt door een energiezuinige warmtepomp en in de luchtbehandelinginstallatie is gebruikgemaakt van een energiebesparend ‘warmtewiel’. Om een goed binnenklimaat te garanderen zonder energie te verspillen is CO2-detectiesysteem toegepast. Dit systeem zorgt voor de juiste hoeveelheid luchtversering, want er wordt alleen geventileerd wanneer het nodig is. Ook op de verlichting wordt energie bespaard: er is gekozen voor energiezuinige armaturen met daglichtregeling en aanwezigheidsdetectie.

De bijzondere sanitatie is een ander opmerkelijk duurzaamheidsaspect. Het zogenaamde 'nieuwe plassen' is een prestigieus project op het gebied van duurzaamheid. De urine van de 4300 studenten en 180 medewerkers wordt gescheiden afgevoerd van het spoelwater en de ontlasting naar een rioolzuiveringsinstallatie aan de andere kant van de stad Zwolle. Daar wordt de urine gezuiverd van fosfaat en stikstof. Voor het eerst in Nederland wordt dit gescheiden systeem op zo'n grote schaal toegepast. Zo zijn er in de heren-toiletten 34 urinoirs zonder spoelwater en verder zijn er 102 toiletpotten met twee opvangreservoirs; de voorste voor urine en de achterste voor ontlasting.
De nieuwe sanitatie levert niet alleen een belangrijke bijdrage aan de waterkwaliteit. Want de gescheiden opvang leidt tot minder (spoel)watergebruik en verontreiniging (= een verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit) en een energiebesparing. Daarnaast wordt de opgevangen urine gerecycled tot meststoffen. En ook wordt het 'nieuwe plassen' voor wetenschappelijk onderzoek gebruikt. Zo doen studenten en medewerkers van de opleiding civiele techniek kennis op in een daaraan verbonden onderzoeksproject voor de inrichting van een duurzamere samenleving. Zij bekijken in een laboratorium het effect van urine op leidingen en of ander materiaal of een gewijzigde valhoek tot een ander resultaat leidt.

De Greencalc score voor het gebouw bedraagt 265. Hiermee behaalt het gebouw de meest duurzame waardering: het A-label.

gebouw X Zwolle transparant duurzaam flexibel innovatief
gebouw X Zwolle transparant duurzaam flexibel innovatief
gebouw X Zwolle transparant duurzaam flexibel innovatief
gebouw X Zwolle transparant duurzaam flexibel innovatief
gebouw X Zwolle transparant duurzaam flexibel innovatief