Groot onderhoud om de toegankelijkheid te verbeteren van twee appartementencomplexen aan het Boerhaaveplein in de wijk Ondiep in Utrecht. Onze werkzaamheden betreffen het verbeteren van de toegang en doorgang van de algemene ruimtes en het maken van overkappingen. Dat betekent dat we drie portieken aanbouwen, de toegangshallen opknappen en elektrische deuren aanbrengen. Ook bouwen we twee scootmobielstallingen.

Aan het Boerhaaveplein woont een oudere, kwetsbare doelgroep. Dus duidelijke communicatie met de bewoners is uitermate belangrijk tijdens het onderhoud.