Opende, Centrumweg

Opdrachtgever(s)

  • Wold & Waard

Architect(en)

Locatie

  • Opende

Status

  • Ontwikkeling

Fijn wonen rondom een hof

Kracht: betaalbaar bouwen, nul-op-de-meterwoningen, vanuit unieke samenwerking

In Opende aan de Centrumweg ontwikkelt en realiseert Trebbe 23 duurzame en betaalbare woningen. Er komen achttien woningen met twee slaapkamers  op de verdieping en vijf levensloopbestendige woningen met een slaapkamer en douche op de begane grond. De woningen zijn verdeeld over vijf rijen rondom een groen hof.

Duurzaamheid en goed ingepast in de omgeving

Duurzaamheid is een belangrijke pijler binnen het project, zo zijn de woningen nul-op-de-meter. Dit betekent dat de woningen evenveel energie opwekken als dat er bij normaal gebruik wordt verbruikt. Bewoners kennen zo een lage energielast en ervaren hoog wooncomfort. De huizen worden hoogwaardig geïsoleerd en krijgen een warmtepomp en zonnepanelen. Ook is er aandacht voor de omgeving. In de gevels van de woningen worden nestkasten voor gierzwaluwen en vleermuizen verwerkt. Daarnaast zorgt de stoere metselwerkarchitectuur ervoor dat de woningen goed in de omgeving passen. De kaders rondom de voordeuren en ramen zorgen voor een rustige, aantrekkelijke uitstraling. Door de verschillende kleuren in de draaiende delen, krijgt iedere woning een eigen identiteit.

Samenwerken en snel bouwen in Opende

Samenwerking loopt als een rode draad door dit project heen. Het project is ontwikkeld binnen Bouwstroom Noord, een intensieve samenwerking tussen vijf woningcorporaties en twee bouwbedrijven. De woningen worden gerealiseerd vanuit Trebbe BasisWonen. Dit concept wordt continu doorontwikkeld door Trebbe en haar vaste co-makers. Een mooi voorbeeld hiervan is de vergaande prefabricage.  Zo wordt voor Opende gebruik gemaakt van Gevelklaar. Dit systeem bestaat uit geïsoleerde prefab gevels met kozijnen en keramische steenstrips. De steenstrips worden volledig gerobotiseerd in de fabriek aangebracht. Hierdoor kan Trebbe anticiperen op het toenemende tekort aan goede vakmensen en sneller bouwen.

Deel dit project op social media