Meerstad, Collectief woonhof Boskamers De Zeilen

Opdrachtgever(s)

  • Trebbe

Architect(en)

Locatie

  • Meerstad

Status

  • Ontwikkeling

Meerstad, Collectief woonhof Boskamers De Zeilen

Kracht: integrale ontwikkeling, collectiviteit en ontmoeting staan centraal, natuurinclusief, klimaatadaptief en duurzaam

In Meerstad, het groenste stadsdeel van Groningen, ontwikkelt Trebbe een collectief woonhof in de wijk De Zeilen. Het woonhof biedt straks plaats aan circa 23 levensloopbestendige woningen.

Over de ontwikkeling van Woonhof Boskamers

Het fysieke ontwerp in De Zeilen is afgestemd op de sociale interactie dit bevordert het welzijn van bewoners. Dat begint bij de woning zelf: een comfortabele levensloopbestendige woning, waar gelijkvloers wonen in het ontwerp geborgd is. En waar bewoners kunnen blijven als hun levensomstandigheden veranderen, denk aan ruimte voor het bewegen in huis met een rollator of handicap. In eigen huis en terras is de privacy geborgd. Behoefte aan ontmoeting en reuring kan worden opgezocht in de collectieve voorzieningen die het hof biedt. Het collectieve woonhof in De Zeilen is duidelijk geen woongroep: collectief en privé zijn goed gescheiden. De mate van collectiviteit is nog niet vastgelegd. Dit wordt verder ingevuld, samen met bewoners. Natuurlijk zijn hier al wel ideeën bij. Denk aan een gemeenschappelijke woonkamer die gebruikt kan worden voor het organiseren van activiteiten en een collectieve schuur waar (tuin)gereedschap gedeeld wordt. Naast een (kleine) privétuin, is er in de buitenruimte plek om elkaar te ontmoeten en op te zoeken. Een grote picknicktafel en moestuin nodigen hiertoe uit.

Collectieve woonkamer als verbindende factor

De Boskamers worden doorkruist door een fietspad. Om verbondenheid te creëren tussen de twee woonensembles speelt de positie van de collectieve woonkamer een belangrijke rol. Deze is gekozen aan de kop van het fietspad. Dit zorgt voor verbinding tussen de woningen  en anderzijds ook met de omgeving; met voorbijgangers die gebruik maken van het fietspad.

Duurzaam en samen wonen in de ruimste zin van het woord

  • Het landschap fungeert hier als drager voor de woonkwaliteit
  • Van een traditioneel en introvert hof, naar wonen in een bijzonder en markt ensemble dat collectiviteit omarmt
  • Samen wonen in het bos

Woonhof Boskamers is nog volop in ontwikkeling. Geïnteresseerd in het plan? Meer informatie is te vinden op de projectwebsite.

Deel dit project op social media