Nieuwbouw van 5 energieneutrale huurwoningen in de wijk De Slaag in Maurik. Trebbe heeft de rijwoningen samen met Stichting Woonbeheer Betuwe ontwikkeld op basis van ons woonconcept Trebbe Energienotaloos Wonen.

Bijzonder is dat Trebbe een tienjarige prestatiegarantie afgeeft. De bewoners zijn er dus zeker van dat ze tien jaar lang geen rekening krijgen voor gebouwgebonden energie. Om deze garantie na te kunnen komen, is monitoring nodig. Bovendien hebben de bewoners een energiecoach toegewezen gekregen die hen een jaar lang adviseert.

Platform31/Energiesprong wil dergelijke initiatieven stimuleren en is daarom een pilot gestart speciaal gericht op energienotaloze woningen. Deze pilot wordt gesteund door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Aan de pilot kunnen tien partijen met elk vijf energienotaloze woningen deelnemen. Trebbe heeft zich aangemeld met het project in Maurik.

Hoe het wonen in een energieneutrale woning bevalt? Eén van de bewoners vertelt erover: