Nieuwbouw van 22 sociale koopwoningen met de naam Homerun Huizen in de wijk Stad en Lande-Noord. Deze woningen heeft Trebbe ontwikkeld volgens ons concept BasisWonen. Het woningbouwproject Stad en Lande-Noord is in nauwe samenwerking met de participatiegroep van direct omwonenden tot stand gekomen.

Verder realiseerde Trebbe in dezelfde wijk 54 sociale huurappartementen op basis van ons concept HoogWonen. Stichting De Alliantie exploiteert deze driekamerwoningen.