Trefkoel Groningen

Opdrachtgever(s)

  • Nijestee

Architect(en)

Locatie

  • Groningen

Status

  • Gerealiseerd

Nieuw elan voor de wijk

Kracht: aardbevingsbestendig, gefaseerde herstructurering, betaalbaar wonen, ook studentenwoningen en zorgwoningen

De Trefkoel maakt deel uit van de herstructurering en versterking van het centrumgebied van de wijk Paddepoel, een uitbreidingswijk uit de jaren ‘50 - ‘60 en werd gefaseerd uitgevoerd.

De eerste fase Trefkoel

Fase 1 omvatte 73 sociale huurappartementen waaronder 43 zorgwoningen voor stichting NOVO. Naast de individuele zorgwoningen zijn er tal van ondersteunende ruimten zoals een ‘Buurtkantine’ waar de bewoners zelf kunnen koken en waar bij bijzondere gelegenheden ook buurtbewoners kunnen komen eten. Dit versterkt de binding tussen de bewoners en buurt. Op het dak van de parkeergarage is een collectieve tuin met een terras op de middagzon. Voor de randen van de balkon- en galerijplaten en de hekwerken is een ornament ontworpen door de Groningse kunstenaar Jack Brandsma. Het toegepaste sleutelmotief is geïnspireerd op archeologische vondsten in de omgeving. Hiermee wordt het nieuwe gebouw verankerd in zijn omgeving en context.

De tweede fase Trefkoel

De tweede fase betreft een herzien ontwerp voor een nieuw programma van 445 studentenwoningen en 20 woningen voor jongeren. Dit programma is ondergebracht in twee bouwmassa’s namelijk een middelhoog bouwblok en een 50 meter hoge woontoren. De hoogbouw markeert de belangrijke positie van het plan binnen de wijk Paddepoel. Kenmerkend aan het plan is de gelede opbouw en de setbacks; hierdoor ontstaat een karakteristiek beeld met diverse woningtypes en buitenruimten. Op de begane bevinden zich commerciële ruimten en gemeenschappelijke voorzieningen voor de studenten zoals een wasserette met coffee corner.

Deel dit project op social media