Renovatie van het schoolgebouw van ROC het Alfacollege aan de Admiraal de Ruyterlaan in Groningen. Na een selectie is Trebbe als bouwteampartner gekozen. Architect Klein maakte het ontwerp, waarbij materialen indien mogelijk zijn hergebruikt. Zo zijn de overheaddeuren van het motorvoertuigenlokaal de toegangsdeuren naar de keuken in de kantine geworden, zijn liften hergebruikt en zijn vele binnen- en buitendeuren en beslag hergebruikt.
Er zijn open leerpleinen gerealiseerd waarbij veel glas is toegepast. Daardoor is het leerproces transparant geworden en het effect van de open ruimten is dat er nu optimaal samengewerkt wordt tussen de verschillende opleidingen. Door de transparatie worden bovendien de lokalen schoner gehouden door de docenten en leerlingen: een mooi bijkomend voordeel!
Naast de volledige herinrichting van het gebouw zijn er ook een paar kleine uitbreidingen gerealiseerd. Zo zijn een tweetal lokalen en de hal vergroot.

De school heeft een BVO van 14.500 m2 en heeft vier bouwlagen. De gefaseerde renovatie vond voornamelijk plaats op de begane grond en de eerste verdieping. Tijdens de werkzaamheden ging het onderwijs in de school gewoon door. Elke fase was daarom gekoppeld aan een schoolvakantie en de data van theorie- of praktijkexamens. Zo vonden bijvoorbeeld de sloopwerkzaamheden altijd in de schoolvakanties plaats. En de aanvoer van materialen werd zoveel mogelijk buiten de schooltijden gepland.
Ook de toestroom van werkverkeer en de aanwezigheid van afval-/en opslagcontainers was optimaal afgestemd op de bedrijfsactiviteiten van het Alfacollege. Wij hebben dan ook een uitgebreid plan van aanpak gemaakt waarin de logistiek, voorlopige planning en wijze van communicatie is vastgelegd. Zo was er elke week een overleg met de opdrachtgever om de stand van zaken en de planning voor de periode erna door te spreken.

Na de bouwvak van 2012 startten wij met fase 1, de meubelopleiding. In fase 2 is de kantine verplaatst en nieuw gerealiseerd in het voormalige motorvoertuigenlokaal. Dit is het nieuwste gedeelte van de school en is gebouwd tussen 1995 en 2000. Achter de kantine heeft de ruimte een andere functie gekregen; van autotechniek naar koeltechniek. De opleiding autotechniek is verplaatst, de meubelopleiding is hiervoor in de plaats gekomen (fase 1). De overdekte buitenruimte voor betontechnologie voor het maken van bijvoorbeeld kozijnen is dichtgemaakt. De leerlingen hebben zelf de betonblokken van 15 bij 15 cm voor deze muren gemaakt. Zo dragen ze letterlijk een steentje bij aan hun eigen school.

In fase 3 is de oude kantine omgebouwd voor een ruimte van de opleiding procestechniek. Verder zijn diverse ruimtes voor materiaalonderzoek, docenten en micro-elektronica omgebouwd tot lokalen. En er is een nieuwe vloer gemaakt voor de computerruimtes.

In fase 4 is de voorhal van de kantine verbouwd tot een praktijkruimte voor procestechniek. De ruimte heeft een glazen wand gekregen met als doel om de techniek als ware ten toon te stellen. In deze fase zijn ook ruimtes omgebouwd voor de opleiding bouw, meubel en infra. En de oude werkplaats voor elektra is omgebouwd tot een toiletruimte. De kantoren in het oudste gedeelte van het gebouw uit 1966 zijn in fase 5 verbouwd tot lokalen in de nieuwe stijl (on demand theorie). In deze stijl wordt openheid benadrukt.