Medisch Spectrum Twente (MST) Enschede

Kracht: going concern, binnenstedelijk, door bouwteam minder faalkosten en versnelling bouwtijd

Trebbe vormde samen met Dura Vermeer en Goossen te Pas Bouw de Bouwcombinatie nieuwbouw MST v.o.f. en onze bouwcombinatie nam deel in het bouwteam samen met de installateurs Unica, Croon en Wolter & Dros voor de ontwikkeling van de nieuwbouw van het Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede. Dit bouwteam heeft het nieuwbouwplan van het complexe project uitgewerkt van een voorlopig ontwerp naar een definitief ontwerp met bestek. Deze werkwijze in bouwteamverband heeft gezorgd voor minder faalkosten, verlaging van de bouwkosten en versnelling van de bouwtijd.

Betere zorg
Het MST behoort tot de grootste, niet-academische ziekenhuizen in Nederland. De nieuwbouw is 78.400 m2 BVO groot en biedt betere zorg omdat het uitgerust is met de modernste technieken. Bijzonder is dat er voor langdurige opname louter eenpersoonskamers (340 stuks) zijn gerealiseerd. In totaal zijn in de nieuwbouw 520 bedden.
De gehele derde verdieping kenmerkt zich als ‘hotfloor’ met alle operatiekamers en afdelingen voor intensieve verpleging. Deze afdelingen zijn voorzien van de modernste apparatuur en zijn centraal gepositioneerd in het ziekenhuis, op de derde verdieping, met de poliklinieken eronder en de verpleegafdelingen erboven. Deze verpleegafdelingen zijn voorzien van eenpersoonskamers, die meer privacy bieden. Bovendien neemt de kans op besmettingen af.

Duurzaamheid
Het gebouw is innovatief en duurzaam geworden. De energieopwekking maakt gebruik van warmte- en koudeopslag in de bodem, naast allerlei vormen van warmteterugwinning in het gebouw zelf en in de energiecentrale. De grote atria in het gebouw geven niet alleen een ruimtelijk effect. De grote glaspuien vormen als het ware een ‘tweede huid’. Ook dit draagt bij aan het duurzame karakter van het gebouw.

Ziekenhuis blijft in bedrijf
De nieuwbouw is gerealiseerd direct naast de bestaande locatie aan de Haaksbergerstraat. Om de ziekenhuisprocessen zoveel mogelijk door te laten gaan werd er gebouwd volgens het principe 'going concern'. De oudbouw bleef volledig in bedrijf gedurende de looptijd van het bouwproject. Alle functies bleven vol-operationeel. De bouwcombinatie heeft haar werkwijze hier volledig op afgestemd.

Middenin de stad  
De bouwlocatie bevond zich in het centrum van Enschede. Dit vergde een zeer precieze (logistieke) planning (just in time). Toeleveranciers verzamelden zich daarom op een locatie net buiten de stad en kregen een seintje wanneer ze het bouwterrein op mochten rijden. Het bouwterrein zelf werd permanent bewaakt met camera’s en overdag waren twee portiers aanwezig om de aan- en afvoer in goede banen te leiden.

Bouwende partijen
De bouw is in 2012 opgedragen aan de voor deze gelegenheid opgerichte combinatie van bouwkundig aannemers Trebbe en Dura Vermeer en de combinatie van installatietechnisch aannemers Croon, Unica en Wolter en Dros. Voor de uitvoering is de aannemerscombinatie een samenwerking aangegaan met Goossen Te Pas bouw.

Healing environment
Het bouwkundig ontwerp is van Harry Abels van IAA Architecten. Het gebouw is ontworpen en gebouwd op basis van de principes van de ‘healing environment’. Dit betekent dat voorzieningen en uitstraling een positief effect hebben op het welzijn van de patiënten en bezoekers die er verblijven. Het gebouw heeft daarbij passend lichte kleuren, met op zoveel mogelijk plekken uitzicht naar buiten en een vriendelijke uitstraling.

Ook zo benieuwd hoe de realisatie is ervaren door verschillende betrokkenen? Dat kun je teruglezen in het projectboek.

 

MST Enschede going concern binnenstedelijk bouwteam minder faalkosten en versnelling bouwtijd
MST Enschede luchtfoto going concern binnenstedelijk bouwteam minder faalkosten en versnelling bouwtijd
MST Enschede gevel going concern binnenstedelijk bouwteam minder faalkosten en versnelling bouwtijd

MST in de media:

MST geopend