Nieuw-/verbouw Dialysecentrum in het Scheperziekenhuis in Emmen. De vijftien jaar oude kliniek is uitgebreid en volledig gemoderniseerd. Gerealiseerd zijn onder meer 20 dialyseplaatsen, MRSA-kamer, trainingsruimte, werk- en behandelkamers, techniekruimte voor waterbereiding van het dialysecentrum en controle- en bespreekruimte van de PD.

Trebbe voerde de opdracht in fasen uit, want tijdens de werkzaamheden bleef het bestaande dialysecentrum in bedrijf. Bijzonder is dat Trebbe het project ruim drie maanden eerder heeft opgeleverd (10 juli 2014) dan contractueel was afgesproken (eind september 2014).

Het project omvat de verbouw van circa 900m2 van het bestaande dialysecentrum, waaraan ongeveer 300m2 nieuwbouw is toegevoegd. Doel van de vergroting is om de privacy van de patiënten te verbeteren. Die lagen allemaal op één zaal, maar hebben in de nieuwe situatie veel meer eigen ruimte gekregen.

Ook het dialyseren zelf is door de inzet van de nieuwste apparatuur aangenamer geworden voor de patiënten. De totale afdeling is ingericht voor zowel dag- als nachtdialyse.
Na de oplevering kunnen er meer mensen terecht op de nachtdialyse. Dat waren er twaalf en dat zijn er nu twintig geworden. Ook is er een polikliniekgedeelte gerealiseerd voor onder andere patiënten met nierfalen.