Tolzicht Brummen

Expertise(s)

Opdrachtgever(s)

  • Veluwonen

Locatie

  • Brummen

Status

  • Gerealiseerd

Van 'verblijf in een zorginstelling’ naar ‘zo gewoon mogelijk wonen’

Kracht: intensieve bewonerscommunicatie, verduurzaming, intensieve samenwerking

Voor Veluwonen verbouwt Trebbe woonzorgcentrum Tolzicht in Brummen. Na de werkzaamheden is binnen Tolzicht het accent verschoven van 'verblijf in een zorginstelling’ naar ‘zo gewoon mogelijk wonen’ en daarmee klaar voor de toekomst.

Van zorgsfeer naar woonsfeer

Om Tolzicht van zorgsfeer ter verschuiven naar woonsfeer komen in het huidige restaurant zes extra woningen. Ook worden overige algemene ruimten opgeofferd ten behoeve van extra appartementen. De woonbuurtjes krijgen centraal nieuwe buurtkamers waar kan worden gekookt, gegeten en activiteiten plaatsvinden en de gangen worden omgebouwd tot woonstraatjes. Ook wordt de entreehal getransformeerd tot een ontmoetingsruimte. Na de werkzaamheden staan kleinschalig wonen en ontmoeting centraal binnen Tolzicht. Ook het naastgelegen gebouw met de aanleunwoningen wordt opgeknapt met een nieuwe entree, scootmobielruimten en een algehele modernisering.

Met hart voor de bewoners bouwen aan een toekomstbestendig Tolzicht

Tijdens het werk blijven de bewoners in Tolzicht gewoon thuis wonen. Verbouwen geeft helaas altijd overlast en daarom is er veel extra aandacht voor de bewoners. De speciale woonconsulent van Trebbe informeert bewoners en hun familie over de werkzaamheden en houdt de vinger aan de pols.

Deel dit project op social media