De opdracht betrof het bouwkundig en installatietechnisch aanpassen en renoveren van een viertal bureelgebouwen op de Koning Willem III Kazerne in Apeldoorn, bekend onder de nummers: gebouwen 38, 39, 40 en 42. De authentieke architectuur is daarbij zoveel mogelijk in ere hersteld.

Totaal hebben de gebouwen een BVO van 5.524 m2 verdeeld over gebouw 38: 1.837 m2; gebouw 39: 1.796 m2; gebouw 40: 1.815 m2 en gebouw 42: 76 m2.

In gebouw 38 is na oplevering gehuisvest het gezondheidscentrum, de geestelijke verzorging en de Bedrijfs Maatschappelijk werker van de Marechaussee. In het pand zijn onder meer spreek- en onderzoekskamers, een apotheek, laboratorium, crashroom en sterilisatieruimte gekomen.

De andere drie gebouwen hebben kantoorfuncties. Gebouw 39 huisvest de repro-afdeling van het FBD en de Sector Ondersteuning. In gebouw 40 zijn de Sector Kennis en de Sector Training ondergebracht. En gebouw 42 is door de OTC-adjudant ingericht als traditieruimte.

In gebouw 39 en 40 zijn veel glazen wanden geplaatst, bijvoorbeeld in de bespreekruimtes. Dit geeft de beide gebouwen een transparant en open karakter.